Eko fond 69,7 miliona

Utvrđen je predlog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada Valjeva za 2019. godinu. Od ukupnog budžeta grada za 2019. godinu u visini od 3,4 milijarde dinara, samo 46 miliona predvidjeno je za smanjenje aerozagadjenja i to uglavnom kroz tehničko opremanje JKP Toplana.

Osnovni cilj programa je raspodela sredstava Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine grada kojim se finansiraju planovi, programi, projekti i druge aktivnosti u oblasti zaštite i unapređenja stanja životne sredine na teritoriji grada Valjeva u 2019. godini, a ukupno planirana sredstva iznose 69.750.000,00 dinara i biće korišćena za sledeće aktivnosti i projekte:

-merenje zagađenosti vazduha i buke 1,1 milion,

-realizacija programa EKOD-a Gradac milion dinara,

-upravljanje otpadnim vodama 16,4 miliona dinara i to milion za izradu Studije ekonomske isplativosti tehnologije prerade otpadnih voda Divčibare, 1,5 miliona za projektovanje kišne i fekalne kanalizacije,4 miliona dinara za izradu projektno tehniček dokumentacije za preradu otpadnih voda na Divčibarama, 400 000 dinara za stručni nadzor i 9,5 miliona dinara za izgradnju kanalizacije u Ulicama: Divčibarskoj, Vukovarskoj kao i feklane kanalizacije na Divčibarama.

-uklanjanje divljih deponija milion dinara,

– kapitalne subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama 3,7 miliona Eko Tamnava

– subvencije javnim nefinansijskim preduzećima i organizacijama  34 miliona dinara, JKP Toplana – Kapitalna subvencija  za realizaciju investicije koja je u toku  „Instalacija komprimovanog gasa za potrebe gasifikacije JKP Toplana i konverzija postojećeg mazutnog gorionika  u kombinovani gorionik  sa niskom emisijom Nox i izmena cirkulacione napojne vode dimnog kanla i kotla od 30Mw. Vreme predvidjeno za realizaciju je prvi kvartal 2019. godine.

-kapitalna subvencija od 11 miliona dinara za nabavku toplovodnih podstanica neophodnih za priključenje objekata na daljinski sitem grejanja . Planirano je povećanje grejne površine u ukupnom iznosu od 20 000 kvadrata . Najznačajniji objekti predvidjeni za priključenje su : PU Valjevo, Viša poslovna škola, Moderna galerija, Sindikat, Singidunum, MZ Peti puk, individualne kuće i Vatrogasni dom.

Kako se može videti u dostavljenom materijalu za sednicu Gradskog veća Grad je predvideo ukupno 46,5 miliona dinara u cilju smanjenja zagadjenosti vazduha  i poboljšanju kvaliteta istog.

Upravo ovaj iznos kritikovale su partije opozicije na javnoj raspravi o budžetu za 2019. godinu navodeći da je u odnosu na budžet koji je projektovan na 3,4 milijarde dinara suma novca koja predvidjena za smanjenje aerozagadjenja mala i nedovoljna za neke ozbiljnije aktivnosti koje bi u skorije vreme mogle vidno uticati na smenjenje aerozagadjenja.

Same pozicije u Eko fondu Valjeva već godinama se prepisuju , najveći deo tokom godine pretrpi neku izmenu, u velikoj meri sredstva često ostaju i nesiskorišćena pa se prenose u naredne godine. Izvesno je pak da se niko nikada nije bavio efektima koja su proizvela višegodišnja ulaganja grada. Neki od tih rezultata trebalo bi da budu saopšteni na sednici Skupštine kada se bude govorilo o radu Eko Tamnave i stanju postojeće gradske deponije.

Shodno iskustvu prethodnih godina kada je u pitanju upotreba ovih sredstava i sam plan korišćenja istih navodi na pomisao da bi i ove godine ova plan zapravo mogao biti samo početni predlog , a da će promene do kraja godine izmeniti i iznose i pozicije, ali i korisnike.

S.V. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.