Lokalni front: Kršenje zakona, laičke procene, neobučen Štab, štite Valjevo od poplave

imageDa li je gabionska brana zapravo uzrok izlivanja reke Gradac 24.oktobra 2017. godine, niko ne može sa sigurnošću da kaže jer za samu izgradnju brane nedostaje brojna dokumentacija.Niko ne zna zašto se Štab za vanredne situacije sastao sa danom zakašnjenja, tvrdi Lokalni front.

Predstavnici Lokalnog fronta na osnovu brojne pribavljene dokumentacije tvrde da je pregrada na reci Gradac zapravo izgradjena sredstvima gradjana Valjeva da bi zaštitila grad od poplave, a da je sa druge strane vrlo moguće da je upravo ona bila uzrok izlivanja reke Gradac u oktobru prošle godine. „Nema još uvek ni procene štete nastale usled te poplave i izlivanja reke. Na osnovu dva izveštaja sa sednice Štaba za vanredne situacije i Odseka za vanredne situacije održane 25. oktobra upustili smo se u analizu svega i Štaba i same izgradnje brane. Činjenica je da je 6,6 miliona utrošeno za izgradnju deponijske pregrade. Nadležni organi odnosno službenici koji primaju platu da nas štite od poplava, nisu odradili svoj posao“, rekao je Ivan Milovanović.
U istraživanju vezanom za sam Odsek za vanredne situacije Predrag Savić kaže da je Odsek izmenom sistematizacije radnih mesta zapravo nastao bez ikakvih dokumenata i saglasnosti. „Tu stoji obaveza šefa Odseka da propiše procedure po kojima će raditi. Pitali smo da li su te procedure popisane dobili odgovor da to ne postoji. To znači da su ljudi koji su 24. oktobra prošle godine radili na terenu, radili su po sistemu improvizacije. Mi još uvek ne znamo ko je vodio čitavu operaciju? Ne zna se ko je naložio izlaz mašine koja je skinula deo kamenog nasipa, a potom i da se sa dva kamiona rizle pokuša zaustaviti izlivanje. U samom izveštaju lice koje podnosi izveštaj kaže da je stekao utisak da brana utiče i da se nivo vode podiže. Zamislite stekao je utisak. Preduzete su mere, a niko ne za ko ih je naložio“, kaže Savić

Kako odeljenje za infrastrukturu ima ugovor sa preduzećem Ingrap omni za redovno održavanje, Lokalni front navodi da se izlivanje reke i vanredna situacija nikako nemogu smatrati redovnom situacijom niti redovnim održavanjem. Istovremeno postavlja sepitanje šta će se dogoditi kod ozbiljnijeg izlivanja reka. Bez ijednog dokumenta koji je neophodan teško je zamisliti i funkcionisanje samog Štaba za vanredne situacije koji se inače sastao dan kasnije nakon poplave.

image „ Po zakonu nadležan je Štab za vanredne situacije, a zakon ne poznaje nikakve odseke i druge službe. Potrebna je pre svega procena ugroženosti, ali ta procena kako je rečeno nije uradjena pre poplave nego 22 dana nakon poplave je poslata policiji koja treba da da saglasnost da se taj dokument može koristiti. Treba da postoji plan o postupanju i toga nema. Zanimljivo je da poslovnik o radu Štaba koji je donet 2011. godine nije propisao nikakav kontakt izmedju Štaba i Skupštine , tu nema kontrole. Šta je Štab radio tog 24. oktobra 2017. godine, to niko ne zna“, kaže Ljubomir Radović.
U dokumentu dobijenom od strane grada se navodi da je neophodno da članovi Štaba prodju neophodnu obuku, ali da niko tu obuku nije prošao. Umesto toga se navodi kako kaže Radović, da se prilikom obrazovanja Štaba vodilo računa o tome da načelnik i članovi budu dokazani stručnjaci iz organa javnih preduzeća, ustanova i drugih koji poslove iz svoje nadležnosti znaju da obavljaju u svim situacijama. „ Šta to znači, da je neko, ako je stručnjak u svom domenu posla ujedno stručnjak za sve situacije i postupanja ? Takav ne postoji nigde. Tako dolazimo do odgovora šta je radio Štab tog 24. oktobra? Ništa. Sastao se tek 25. oktobra, a na toj sednici je komandant predložio nekoliko zaključaka koji su valjda i usvojeni. A tu se traži mišljenje stručnih lica o uticaju deponijske pregrade na izlivanje. Tu se vidi da je očito komandantu Štaba promakao izveštaj Odseka gde se navodi da je utovarivač oštetio kameni nabačaj kako bi omogućio vodi da se odmah pre mosta vrati u korito “, kaže Radović.
Lokalni front navodi da je nemoguće doći do projekta na osnovu kog je izgradjena deponijska pregrada kao ni do toga ko je dao saglasnost da se takva pregrada može graditi. Nadležni inspektor se oglasio nenadležnim i Lokalni front uputio na nadležnost grada. Željko Trifunović posebno se osvrnuo na samu javnu nabavku pa i na odgovor grada da su svi uslovi za javnu nabavku ispunjeni. „ Oni to kažu u jednom odgovoru dok u svim ostalim odgovorima da li poseduju odnosno da li je po zakonu raspisivanju nabavke prethodila brojna dokumentacija koju zakon nalaže , odgovraju da nema tih dokumenata i da nije. Nema niakavog pisanog traga o tome šta je trebalo prethoditi javnoj nabavci, pisani zahtev za pokretanje nabavke , pisani nalog za pokretanje nabavke, da je služba računovodstva opredelila sredstva za navbavku. Nema ništa od toga , bar tako oni kažu.Da li je komisiji i kada izvršila procenu projekta, odgovaraju da nema dokumenta o tome. Nema ništa. Osim činjenice da je 6,6 miliona manje u gradskom budžetu plus kolika je šteta plus što ne može da se sazna koliko je sredstva utrošeno za idejni projekat, za glavni projekat. Ništa“, kaže Trifunović.

image Da su ispoštovane sve procedure popave ne bi ni bilo i svi uključeni znali bi kako da postupaju u nastaloj situaciji. „Ostaje tajna vezana za projektnu dokumentaciju. Imamo pravo da mislimo da je sitničaranje traženje podataka o licu koje je zaduženo za praćenje i izvršenje javne nabavke. U svakom slučaju grad ne poseduje dokumenta koja mora da poseduje po zakonu“, kaže Trifunović.
Da li je deponijska pregrada kriva? Ko to zna kad se ne zna ni kako je gradjena pregrada, koliko nas to košta ni ko je odgovoran? Sve su ovo pitanja na koja niko u gradu ne može da odgovori, tvrde u Lokalnom frontu. „Ne možemo mi izvršiti procenu , nego nadležni. A izgleda niko nije. Ili neko ipak jeste samo se o tome ne govori. Nema projekta nema javne nabavke nema dokumentacije , ništa? “, zaključili su članovi Lokalnog fronta.
Konferencija za novinare započela je minutom ćutanja tragično preminulom Oliveru Ivanoviću.

S.V.

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.