Veće poništilo konkurs, čeka se Skupština

imageGradsko Veće donelo je odluku o poništenju konkursa za izbor direktora u JKP Vidrak. Ova odluka biće prosledjena Skupštini na usvajanje. U obrazloženju ove odluke potvrdjena informacija da je namera gradske vlasti da dodje do spajanja Poleta i Vidraka.

U obrazloženju odluke o poništenju konkursa se navodi da je Skupština grada Valjeva je na sednici održanoj 6.juna 2017. godine donela odluku o sprovodjenju konkursa za izbor direktora u JKP Vidrak. Komisija za sprovodjenje konkursa za izbor direktora sprovela je postupak u skladu sa odlukom Skupštine grada i Gradskom Veću dostavila zapisnik o izbornom postupku i rang listu kandidata za izbor direktora u ovom preduzeću.
U daljem obrazloženju se navodi : „Imajući u vidu poslovanje i delatnosti koje obavlja JKP Polet Valjevo , a koje se odnose na iznajmljivanje vlastitih ili iznajmljenih nekretnina i upravljanje njima, odnosno u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima –upravljanje pijacama, njihove poslednje finansijske izveštaje i nivo pruženih usluga, ocenjeno je da je radi racionalizacije i ekonomičnijeg obavljanja komunalne delatnosti, a u cilju objedinjavanja delatnosti navedenih preduzeća, potrebno sprovesti statusne promene u JKP Polet i JKP Vidrak.
Rešenjem gradonačelnika od 11.10.2017. godine formirana je radna grupa za izradu nacrta akata o statusnim promenama JKP Vidrak i JKP Polet čiji je zadatak da pripremi nacrt akata o statusnim promenama ovih preduzeća u skladu sa odredbama Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima. Polazeći od činjenice da statusna promena preduzeća podrazumeva niz pre svega pravnih, ali i organizacionih i finansijskih promena, a koje su propisane članom 505. Zakona o privrednim društvima to je neophodno izvršiti i prilagodjavanja u samom rukovodjenju JKP Vidrak Valjevo“.
U daljem tekstu obrazloženja navode se članovi Zakona o javnim preduzećima i Zakona o privrednim društvima koji se odnose na spajanje predzeća.
Iz datog obrazloženja može se zaključiti da će preduzeću Vidrak koje bude prošireno , a u čiji će sastav ući i sadašnji JKP Polet biti potreban novi direktor. Konkurs stim u vezi je već sproveden pa je nejasno kakve veze ima spajanje preduzeća sa izborom direktora po već sprovedenom konkursu i datom mišljenju komisije.
Pred Skupštinom grada očito će se shodno ovom obrazloženju naći predlog za spajanje ova dva preduzeća pa će i Skupština o tome dati završnu reč. Kako Vamedia nezvanično saznaje do tada će posao direktora obavljati vršilac dužnosti direktora koji će biti imenovan na prvoj narednoj sednici Skupštine. Istovremeno će u JKP Polet biti imenovan vršilac dužnosti direktora i za ovo mesto za sada se govori kada je reč o kandidatu o Slobodanu Andriću nekadašnjem šefu pijace u Poletu. Ko će biti novi vd Vidraka za sada nije ni nezvanično saopšteno.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.