Unapredjenje informacionih sistema gradskih uprava

imageZbog sve većeg obima posla digitalnim putem, neophodno je neprestano unapređivati opremu na kojoj se nalazi informacioni sistem gradskih uprava. Naime, u toku 2017. godine pored već svih postojećih poslova koje obavljaju gradske uprave, pojavili su se novi poslovi kao poslovi eZup-a, programa za Katastar puteva i ulica.

 

Takođe se razmišlja o uvođenju elektronskih sednica Skupštine grada Valjeva i Gradskog veća. Pošto se u postojeću opremu u server sali nije ulagalo od 2008. godine sve do 2016. godine, potrebno je da grad Valjevo u narednom periodu izdvoji sredstva za ulaganje u softversku opremu, koja je osnov informacionog sistema.
Član Veća Damjan Cvetković je rekao da je dobro da grad ima definisane ciljeve u ovom pravcu. „ Neophodno je da sagledamo mogućnosti jedinstvenog servera koji bi za svaki računar koji koristi osnovne aplikacije ofisa prepoznao njihove potrebe čime bismo za računare koji koriste ozbiljnije programe samim serverom omogućili dobijanje više resursa  nego ako se isključivo recimo radi samo o word-u. Predlažem da ozbiljnije razmotrimo potrebe za ostvarivanje zadatih ciljeva“, rekao je Cvetković.
Kako je rečeno na sednici Veća neophodno je i razmotriti kadrove i njihovu obučenost za rad i korišćenje računara. Nikola Popović je naglasio da se hardveri uvek mogu kupiti. „ Hardvere ćemo kupiti, za to se uvek može naći novac, ali kadrovi su problem. Na žalost ima tu ljudi koji su uvek u problemu sa sopstvenim računarom i možda nije na odmet da razmotrimo i angažovanje stručne agencije koja bi pružala usluge te vrste, vrlo specijalizovane usluge , čime onda nemamo potrebe za zapošljavanjem pet ili deset ljudi“, rekao je Popović.
Da se radi tek o inicijalnom dokumentu podsetio je zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić. „ Ovo je tek početak i ovaj dokument treba da nam da pravce razvoja u tom pogledu. Svi ovi softveri koje je grad već naručio u prethodnom periodu i koje će tek naručiti su jedinstveni i deo su zajedničkog paketa koji Evropa zove „Smart city“. Mi generalno kaskamo za  Evropom, ali smo prvi u Srbiji koji smo pokrenuli procedure ka osavremenjavanju postojećih sistema i koji činimo ozbiljan iskorak u pogledu primene informacionih tehnologija. I to je prilika za ovaj grad da budemo korak ispred drugih. Otežavajuća je okolnost što ne postoje primeri dobre prakse na nivou lokalnih samouprava od kojih bismo mogli da preuzmemo modele. Mi smo ti koji će postaviti modele i biti primer ostalima. Informacione tehnologije imaju svoj permanentni razvoj i mi se moramo potruditi da idemo u korak sa tim razvojem“, rekao je Jeremić. Kada su kadrovi u pitanju, Jeremić je informisao članove Veća da Gradska uprava raspolaže trenutno sa četiri osobe koje su stručne za ovu vrstu rada, ali nemogućnost njihovog stalnog zaposlenja utiče na nestabilnost strukture zaposlenih u ovoj oblasti. „ Permanentna edukacija, prisustvo na seminarima, nabavka neophodnih knjiga i korišćenje svih oblika formalnog i neformalnog obrazovanja prateći su i obavezni deo razvoja u ovoj oblasti. Za samu izradu  Strategije i postizanje relevantnih i održivih ciljeva  nama je nephodno da uključimo i stručne priznate institucije  koje će nam pomoći da zaista dobro definišemo ciljeve i načine za njihovo dostizanje. Nama su zaista potrebni stručni kadrovi, ali napominjem da je ovo tek početak. Nakon toga i u procesu implementacije  možemo i moramo da razmislimo recimo da imamo i  objedinjenu naplatu o kojoj sam već govorio i onda logičan sled elektronsku naplatu.  Sve su to mogućnosti koje su pred nama “, rekao je Jeremić.
Gradonačelnik Gvozdenović se osvrnuo na permanentnu edukaciju. „ Kada budemo bili u mogućnosti svakako treba da primimo visoko obrazovani kadar. Ali moramo biti koncizniji po pitanju obaveze edukacije. S obzirom na razvoj tehnoliogije neophodna je permanentna edukacija i onda nam je zaista potreban takav kadar. Bojim se da vrhunskog svršenog studenta sa ETF-a za ovu platu nije moguće tako lako naći. Zato treba razmotriti i ovaj predlog o zaključivanju dugogodišnjeg ugovora sa specijalizovanom agencijom koja takav kadar već poseduje“, rekao je Gvozdenović.
Kabinet gradonačelnika 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.