Izmene i dopune programa poslovanja JKP Vidrak za 2017

imageGradsko veće donelo je odluku o izmeni i dopuni programa poslovanja JKP Vidrak za 2017. godinu kojom je izvršeno usaglašavanje sa prvim rebalansom budžeta grada.

Izmenom programa poslovanja JKP Vidrak za 2017. godinu Gradsko veće usvojilo je smanjenje ukupnih prihoda sa planiranih 280 077 272 dinara za 291 565  dinara na iznos od 279  785 707 dinara. Naime, u strukturi prihoda smanjeni su prihodi od čišćenja ulica za 18 miliona dinara. Kako je stupanjem na snagu izmene  Zakona o komunalnim delatnostima kojom je prihod od naplate parkiranja sa lokalne samouprave preusmeren na ovo javno preduzeće  prihodi od naplate parkinga povećani su za 30% sa 33,3 miliona dinara na 43,3 miliona dinara. Ostali prihodi su sa planiranih 5,8 miliona povećani rebalnsom na 10,3 miliona dinara , a u njima su sadržani prihodi od NSZ po osnovu 4 vrste javnih radova u iznosu od 4,5 miliona i odnose se na sanaciju divljih deponija, održavanje i čišćenje javnih površina, parkova, trgova i rečnih korita.
Član Veća Borisav Radojičić je konstatovao da se gradske ulice ne peru dovoljno i zatražio program pranja ulica za godinu dana, ali i postavio pitanje vezano za smanjenje obima sredstava, odnosno da li će se isto smanjenje odraziti i na obim rada? Odgovor na ovo pitanje dala je delom vd direktora Slađana Marković naglasivši da neće doći do smanjenja obima posla, ali i zatražila od Gradskog veća mogućnost dodatnih sredstava drugim rebalansom u septembru mesecu. „ Mi u ovom trenutku ne znamo koliki će biti priliv od naplate parkiranja, to će se tek videti. Ukoliko bude bilo potrebe i mogućnosti mi bismo mogli sredstva da opredelimo rebalansom“, rekao je gradonačelnik Slobodan Gvozdenović. Direktorka Marković je članove Veća informisala da još uvek nije osposobljena pumpa na reci Gradac pa se cisterne pune pijaćom vodom te i podsetila da će i za ovaj obim posla biti neophodna sredstva. Od direktora ovog preduzeća zatražen je i plan pranja ulica na godišnjem nivou koji mora biti dostavljen za narednu sednicu Veća.
U okviru rasprave u ovoj tački dnevnog reda zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić je rekao da uzimanje pijaće vode za pranje ulica nije u redu. „Imate četiri reke i punite cisterne pijaćom vodom. Ja sam zatražio i pregled zaposlenih u svim javnim preduzećima i koliko vidim Vidrak ima nekih petnaestak radnika manje nego pre. Činjenica je da mora biti napravljena nova sistematizacija i JKP Vidrak i svih drugih javnih preduzeća. Predlog je da uradi i objedinjena naplata i jedna ozbiljna analiza kojom će se videti šta to donose ta javna preduzeća i da se pod hitno oslobodimo viška radnika. Imamo zdrava preduzeća i dobro je što konsolidovano posluju, ali je bitno unapređenje. Vi ste dobili pare i Vidrak je u funkciji grada. Da li su dobijena sredstva od parkinga ili nečeg drugog nije bitno,“ rekao je zamenik Jeremić dodajući da se parkinzi moraju urediti.
Po njegovom mišljenju Vidrak mora odmah uraditi analizu koliko ima administartivnih radnika. „ Molim Vas da razmislimo o objedinjenoj naplati , šta time dobijaju građani? U Vidraku su zarade niske i bolje da imamo manji broj zaposlenih, a veće zarade nego da ih ima previše sa minimalnim zaradama. Pogotovo ako su tu viškovi kadrovi administrativne prirode i ne rade ništa. Vidrak ima veoma mali broj ljudi koji zaista radi na delatnostima za koje je preduzeće i osnovano, a mnogo administarcije“, rekao je Jeremić. Gradonačelnik Gvozdenović pojasnio je članovima Veća da jako mali broj ljudi želi da radi na poslovima čišćenja i pranja ulica.

Ukupni rashodi smanjeni su za 193 929 dinara  i odnose se na smanjenje troškova za rezervne delove, goriva i maziva i troškove sudskih i ostalih taksi.
Izmenama i dopunama programa poslovanja JKP Vidrak , a na osnovu pokazatelja finansijskog plana planiran je neto dobitak od 92 000 dinara .

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.