Kroz novi reprogram do otpisa kamate

imageIzmenom zakona o porezima predvidjeni su novi oblici reprograma. Novi vid reprograma predvidja otpis kamate. Ovim zakonom obuhvaćeni su i oni koji su već u reprogramu i ukoliko žele da im se otpiše kamata mogu ući u novi .

Po novoj izmenu poreskog zakona uslov za ulazak u novi vid reprograma je da dug ne može biti veći od 2 miliona dinara. „I to na dan 4.03, to važi za pravna i fizička lica.Još jedna je novina u tome da je povećan iznos za limit do kog mogu ući u reprogram bez sredstava obezbedjenja za pravna lica i preduzetnike za koje je iznos 1,5 miliona , a za fizička lica 200 000 dinara“ objašnjava načelnica poreskog odeljenja GU Valjevo Slavica Pavlović. Po njenim rečima to znači i da u trenutku podnošenja zahteva moraju biti izmirene tekuće obaveze. „ Ako sada podnose oni nemaju tekuće obaveze , ali ako to čine nakon 15 maja moraju uplatiti akontaciju za drugi kvartal plus pripadajuću kamatu . Maksimalan broja rata u reprogramu je 60 . Što se tiče pravnih lica i preduzetnika do sto hiljada duga mogu platiti najviše na trideset rata, do 500 000 duga na 40 rata , do milion duga na pedeset rata i preko milion dinara najviše na 60 rata. Što se tiče fizičkih lica do 50 000 duga mogu najviše na 30 rata da podele , od 50 do 100000 na 40 rata , od 100 do 200000 na pedeset rata i preko 200000 na 60 rata.“, objašnjava Pavlovićeva.
Uslov reprograma ostaje i redovno izmirivanje tekućih obaveza , rata reprograma plus da se mora platiti kamata na svaku ratu reprograma do dana dospeća rate.Kamatu je propisala NBS i ona sada iznosi 4,5%. Kamata je promenljiva i poreska služba je u obavezi da promenu objavi na svojoj web stranici. „ Nakon isteka 12 meseci otpisuje im se deo kamate na dug koji je plaćen u tom periodu sve do isplate duga. Predizetnici i pravni lica koja u celosti izmire u tom periodu dug kamata im se u celosti odmah otpisuje. E sad ona pravna lica i preduzetnici kao i fizička lica kojima je na dan 4.03 . nula , a imaju kamatu ta kamata neće biti otpisana . Mi se nadamo da će ministarstvo doneti neko novo uputstvo po mome ćemo moći i tu kamatu da otpišemo Jer trenutno ako neko ima dinar njemu može da se otpiše kamata , a ko neko ima nulu njemu ne može pa očekujemo da to bude promenjeno“, kaže Pavlovićeva.

Suština same izmene zakona je reprogram po kome svi ukoliko žele da im se otpiše kamata u njega moraju ući jer čak i ako se želi dug otplatiti u celosti otpisa kamate nema. „ Moraju prvo da udju u reprogram na recimo dve rate pa da im se onda otpiše kamata“, dodaje Slavica Pavlović.U reprogram mogu ući svi koji su dobili opomenu ili je nisu dobili , a imaju neko zaduženje i ta odluka odnosi se i na one koji su već u reprogramu jer u starom reprogramu obračunata je i kamata. „ Oni samo treba da podnesu zahtev za novi reprogram uz napomenu da hoće da im se storinira stari kako bi im se otpisala kamata.Svi oni koji su plaćali ili nisu plaćali ništa u periodu od 1.1. 2015. godine mogu ući u reprogram“, dodaje Pavlovićeva .
Poresko odeljenje još nije dobilo programsku podršku , ali će otpis kamate i zahteve raditi ručno .

Grad Valjevo povećao je naplatu poreza jer je povećan obim poreskih obveznika , ali je istovremeno preko 3000 poreskih obveznika zatražilo ulazak u reprogram u prošloj godini.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.