Ove godine 65 miliona u Eko fondu

image Gradsko veće usvojilo je odluku o korišćenju sredstava iz Fonda za zaštitu životne sredine Grada Valjeva. Ukupno su planirana sredstva u visini od 65 miliona dinara.

Procenjene vrednosti Budžetskog fonda za zaštitu životne sredine za ovu godinu kreću se u iznosu od 41,5 miliona dinara što sa prenetim sredstvima iz prethodne godien u iznosu od 23,5 miliona dinara čine očivani iznos od 65 miliona dinara. Veće je donelo odluku da sredstva rasporedi na sledeći način:
-Kontrola kvaliteta vazduha – Zavod za javno zdravlje – 950 000 dinara
-Merenje nivoa komunalne buke za dn i noć- Stručna institucija- 200 000 dinara
-Aktivnosti ZPD „Klisure reke Gradac“-EKOD „Gradac“-350 000 dinara
-Nastavak aktivnosti na projektu regionalne deponije Kalenić- „Eko Tamnava“ – 2 500 000 dinara
-Uklanjanje divljih deponija -„Vidrak“- 3 000 000 dinara
-Nabavka linije za selekciju otpada – Uprava za lokalni razvoj – 20 000 000 dinara
-Nastavak radova na toplifikaciji – JKP „Toplana“- 9 500 000 dinara
-proširenje mreže fekalne kanalizacije u obodnim naseljima Valjeva –Direkcija za urbanizam-7 000 000 dinara
-Aktivnosti na sanaciji postojeće deponije-Direkcija za urbanizam-4 000 000 dinara
-Radovi na održavanju javnih zelenih površina , nabavku sadnica –Direkcija za urbanizam-4 000 000 dinara
-Aktivnosti na uklanjanju ambrozije – Direkcija za urbanizam- 4000 000 dinara
-Radovi na regulaciji kanala u putnom zemljištu- Direkcija za urbanizam- 3 000 000 dinara
-Automatska rešetka na postrojenju za preradu otpadnih voda – Uprava za lokalni razvoj – 6 500 000 dinara

„ Ove godine je suma za deponiju Kalenić manja ne zato što smo mi tako hteli već su zahtevi tog preduzeća takvi s obzirom da je dokumentacija završena. Od velike je važnosti ova deponija i do sada smo uložili 12 miliona i očekujemo da u prvoj polovini ove godine apliciramo kod Fonda EU za realizaciju ovog projekta so bzirom da se radi o prostoru na kom živi oko 400 000 stanovnika . Stim u vezi očekujemo da i nadležno ministarstvo prepozna važnost ovog projekta. Stim u vezi mi smo predvideli i sredstva za uklanjanje divljih deponija radove na postojećoj i već se radi na tome . Posebno smo odvojili sredstva i za buku i za zagadjenje i stim u vezi moramo revidirati naš ugovor sa Zavodom za javno zdravlje jer mi jako kasno dobijamo obveštenja od njih i moramo zatražiti stručna mišljenja iz kog razloga dolazi do zagadjenja“ , obrazložio je ovu odluku zamenik gradonačelnika Žarko Kovač.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.