Vapot:Poslovni kodeks Doma zdravlja

imageUpravni odbor Doma zdravlja Valjevo doneo je krajem oktobra Poslovni kodeks kojim su propisana pravila ponašanja zaposlenih u odnosu sa pacijentima, poslovnim partnerima i kolegama. Na taj način uspostavljene su etičke norme, poslovni bonton i pravila radne discipline na osnovu kojih pacijenti te ustanove treba da osete veću brigu za njihovo zdravlje, poslovni partneri steknu veće poverenje, a međusobni odnosi zaposlenih budu zasnovani na kolegijalnosti i timskom radu.

Ovim činom Upravni odbor, u čijem sastavu većinu imaju predstavnici lokalne samouprave (predsednik je A. Rajevac, poznati privrednik), pokazao je rešenost da zaposlenima u Domu zdravlja propiše kriterijume na osnovu kojih će se u buduće vrednovati njihov učinak u poboljšanju osnovne zdravstvene zaštite građana Valjeva i pripadajućih seoskih naselja, kao i ocenjivati društveno odgovoran odnos te budžetske ustanove prema svojim obavezama. Ovo tim pre što već dugo vremena ima puno primedbi i prigovora pacijenata na nekorektan odnos dela osoblja prema njima i na loš kvalitet izvršenih usluga.
Udruženje valjevskih potrošača čija je obaveza da štiti prava i interese građana kao potrošača i kao korisnika svih vrsta usluga, očekuje da će zaposleni u Domu zdravlja doslednom primenom svog Poslovnog kodeksa u znatnoj meri poboljšati odnos prema svojim pacijentima i tako svesti na minimum broj opravdanih prigovora na njihov rad. Informacija o skorijem uvođenju besplatnog kol centra za zakazivanje pregleda kod izabranog lekara, koja se mogla čuti od v. d. direktora Doma zdravlja dr Zavena Der Hazarjana, obradovaće sve pacijente, naročito osobe sa invaliditetom, sa posebnim potrebama, izrazito stara lica i sve one koji žive u udaljenim delovima Grada.
Sa svoje strane, udruženje VAPOT će tokom zimskog perioda organizovati nekoliko predavanja i diskusija na temu zaštite prava pacijenata u cilju potpunijeg obaveštenja svojih članova i drugih zainteresovanih građana sa načinom i postupkom efikasnog ostvarivanja tih prava, ali i obaveza kojih se moraju pridržavati u interesu svog zdravlja. Udruženje će se za stručnu pomoć obratiti lokalnim zdravstvenim ustanovama, prvenstveno Domu zdravlja, i uvereni smo da njihova podška neće izostati.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.