Izveštaj eksternog revizora

imageEksterni revizor koji je na poziv Grada Valjeva pregledao poslovanje javnog sektora na kraju završenog posla izrazio je mišljenje sa rezervom. Po datom izveštaju o njegovom radu revizor neke zaključeke nije mogao doneti jer nije imao dokumentaciju koja je potrebna.

Eksterni revizor u Osnovama za mišljenje sa rezervom navodi da najpre u kosolidovanom finansijskom izveštaju grada Valjeva nisu obuhvaćeni podaci Direkcije za poljoprivredu i robne rezerve i Direkcije za izgradnju i razvoj Kolubarskog okruga pogodjenogf zemljotresom koji su indirektbi korisnici budžeta Grada Valjeva. Kako je objašnjeno Grad Valjevo još uvek nije rešeio problem imovine ni jednog ni drugog preduzeća.
Revizor navodi da se u poslovnim knjigama Grada Valjeva vodi gradjevinsko zemljište na prostoru bivše fabrike Stefil u iznosu od 50.107 hiljada dinara po osnovu kupovine zemljišta i sredjivanja istog. Utvrdjeno je da je od momenta kupovine uradjena preparcelacija zemljišta kao i prodaja dela zemljišta , udsled ne razdvajanja vrednosti zemljišta prema izvršenoj preparcelaciji prodato zemljište nije isknjiženo iz poslovnih knjiga.
Revizor takodje stavlja primedbu na činjenicu da grad u svojim poslovnim knjigama ne vodi osnivačke uloge u preduzećima JP “Kolubara”, JP “Vidrak”, JP” Vodovod”, JP “Toplana”, JP “Polet”, JIP Radio Valjevo. Iskazano učešće u kapitalu Toplane , odnosi se samo na povećanje osnivačkog kapitala 2012. godine , ali nei osnivački kapital uložen u prethodnim godinama.
Grad nije izvršio obezvredjenje kratkoročnih plasmana kod banke Valjevska banka u stečaju u iznosu od 3.637 hiljada dinara.
Istovremeno revizor kao i u prošlogodišnjem izveštaju navodi da grad nije završio formiranje službe interne revizije što se po saznanjima Vamedie odnosi na činjenicu da je za sada samo jedno lice uposleno na tim poslovima, a da bi bila formirana služba potrebno je najmanje tri lica.
Ipak interni gradski revizor ne postupa po sopstvenom nahodjenju i proverava poslovanja već isključivo po nalogu gradonačelnika, a upućeni tvrde da su upravo i očekivali ovakav izveštaj revizora te i da se na pojedinim navedenim stavkama već radi kako bi bile ispravljene.
Sledeće godine DRI poslaće svog revizora koji će pregledati poslovanje svih javnih preduzeća dok je eksterni revizor pregledao za sada samo JP Direkcija za urbanizam , ali u njihovom poslovanju nije pronašao nedoslednosti ili nepravilnosti.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.