TEH – letnja škola

imagePolaznici letnje škole tehničkih nauka Istraživačke stanice Petnica većinu vremena će provesti u laboratoriji za fiziku i elektroniku gde će izvoditi eksperimente. Cilj ovih vežbi je da se bliže upoznaju sa eksperimentalnim radom u laboratorijama i prodube svoja znanja u oblastima fizičkomatematičkih nauka.

Deo vremena će biti posvećen učenju i vežbanju programiranja, kao oblasti koja je potrebna u svim programima kojima se bavi odeljenje fizičkomatematičkih nauka.
Pred kraj seminara polaznici će imati priliku da, u grupama, rade na mini projektima koje će poslednjeg dana seminara predstaviti pred grupom. To će, ujedno, biti i vežba u pisanju izveštaja i njegovoj konciznoj i jasnoj prezentaciji.
U radu u laboratorijma polaznicima pomažu studenti-saradnici sa Elektrotehničkog i Fizičkog fakulteta u Beogradu i PMF-a u Nišu i Novom Sadu.
Na letnjim kampovima polaznici rade svoje samostalne naučnoistraživačke radove.
Od njih se očekuje da uspešno prođu proces istraživačkog postupka, da se susretnu sa, kako uspešnim rezultatima, tako i problemima koje taj proces nosi.
Od polaznika ne treba očekivati da prave naučna otktića.
Cilj njihovog rada je, prvenstveno, edukacija.
Učenica III razreda gimnazije u Kruševcu, Tamara Pavlović, na ovogodišnjem letnjem kampu antropologije bavi se istraživanjem profesionalizma i amaterizma u Pevačkom društvu etno ansambla “Lazarice” iz Kruševca. Ona želi da istraži kako se u prošlosti, u periodu socijalizma, gledalo na rad ovakvih udruženja i kako je to uticalo na formiranje istih u sadašnjem vremenu.
Tamara je član ansambla od njegovog osnivanja, kao školske sekcije, do danas, kada on predstavlja ozbiljan etno ansambl. Za istraživanje ove teme opredelila se nakon nastupa ansambla “Lazarice” na scenama koje izlaze iz okvira etno manifestacija (pored ostalog imali su i nastup u Skupštini).
Rezultati njenog istraživanja pokazuju da je, mada se u današnje vreme teži profesionalizaciji udruženja koja se bave tradicionalnom muzikom, zadržana i potreba ka negovanju zajedništva i kolektivnog duha, što je ranije bila glavna odlika amaterskih udruženja.
Milica Perić, maturant Medicinske škole iz Valjeva, na letnjem kampu hemije istražuje na temu Enzimska degradacija sintetskih boja.
Sintetske boje su prisutne u tekstilnoj i drugim industrijama. Za njihovu degradaciju koriste se enzimi.
Milica istražuje optimalne uslove za degradaciju, kako pojedinačnih sintetskih boja, tako i njihovih kombinacija i smeša. To podrazumeva prisustvo odgovarajućih medijatora u određenim koncentracijama, pe-ha (pH) vrednost i temperaturu.
Degradaciju vrši korišćenjem enzima lakaze, koji produkuju određene vrste gljiva.
Cilj je pronalaženje optimalnih i ekološki prihvatljivih uslova za što efikasniju degradaciju sintetskih boja.
Ognjen Nenezić, učenik II razreda Valjevske gimnazije, na letnjem kampu računarstva radi projekat pod nazivom Genetisanje ukrštenica.
Generišu se ukrštenice unapred zadatih dimenzija, koristeći rečnik sa bazom pojmova. Za generisanje ukrštenica Ognjen koristi više različitih algoritama koje poredi na osnovu brzine i kvaliteta dobijenih ukršenica, što predstavlja istraživačku komponentu ovog projekta.
Za sada je program primenljiv na tip ukrštenice “Britanska ukrštenica”.

IS Petnica

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.