Grad staje na put uništavanju i bahatosti

imageGrad Valjevo doneće novu odluku o komunalnom redu koja će proširiti postojeću odluku i koja će sadržati znatno rigorozniju kaznenu politiku. U susret toj odluci grad je pokrenuo kampanju „Želiš da živiš u ovakvom gradu?“ u cilju zaštite gradske imovine . Istovremeno Direkcija najavljuje novi mobilijar gde god je nesavesnim činjenjem gradjana uništen.

„ Svrha ove akcije je da komunalno uredimo grad i dostignemo jedan nivo koji dolikuje gradu ove veličine. Pored redovnih nezgoda koje se dešavaju a koje se odnose na uništavanje imovine i gde reagujemo samo kad se nešto dogodi , ova akcija treba da utiče na promenu navika kod gradjana kad je u pitanju njihovo ponašanje i odnos prema životnoj sredini. Nekada smo se odnosili prema zgradama i parkovima krajnje nemarno , ali to moramo da promenimo. Ranije su gradjani reagovali na nepravilnosti samo onda kada su ih lično ugrožavale , evo skoro smo imali slučaj da je neko u toku noći oborio znak i da je sutradan žena povredjena jer nije videla taj deo koji je štrčao iz zemlje. Pripremamo novu komunalnu odluku koja će biti objedinjena odluka svih postojećih odluka . Suština je da u junu delujemo preventivno pre nego što se počne sa sprovodjem ovih odluka“, rekao je direktor Direkcije za urbanizam Dragan Jeremić.
U flajeru koji su danas dobili novinari , a od sutra već i gradjani Valjeva jasno se navode i kazne koje su zaprećene za nedolično ponašanje kao i šta je to sve što nije dozvoljeno i što će biti sankcionisano.

image Gradska Direkcija će u narednih mesec dana zameniti sav mobilijar gde je uništen i nabaviti nove količine klupa i kanti. „ Naše je da obezbedimo da gradjani imaju gde da odlože smeće . A na gradjanima je da neuništavaju kante i da smeće odlažu u njih. Mi ćemo obnoviti , ali će nakon toga svako lomljenje uništavanje biti najstrošije kažnjavano“, objašnjava Jeremić dodajući da će grad istrajati u tome da se sprovede projekat „Valjevo pametan grad“ koji podrazumeva postavljanje videonadzora u gradu .
Direktor „Vidraka“ Djordje Milanović danas je rekao da ova akcija umnogome olakšava posao „Vidraka“ . „ Mi često djubrijere vadimo iz Kolubare , nema vikenda da nije polomljen znak na kružnom toku i slično. Svi zaposleni u „Vidraku“ imaju zadatak sada da sve uočene nepravilnosti odmah prijave komunalnoj policiji i inspekciji. Mi imamo brojne probleme sa nepravilnim korišćenjem kanti za sitni otpad , ali i kontejnera. Orgaunizovaćemo zeleni pauk koji će startovati od 15 juna i imaće zadatak da štiti naše zelene površine“, rekao je Milanović.
Važan deo sprovodjenja ove nove odluke jeste inspekcija i komunalna policija . Načelnik odeljenja inspekcijskih poslova Saša Ivanović kaže da su u prethodnoj odluci postojale nelogičnosti u kojima su za neke radnje predvidjene male kazne . „ Sada će to biti promenjeno i kazne će biti vrlo visoke . Ovde objedinjavamo tri odluke u jednu i nama će biti lakše da primenjujemo odredbe nove odluke. Problem je u broju ljudi komunalna policija ima 9 ljudi , a inspekcija na terenu 11 ljudi . Ne računam tu saobraćajnu inspekciju“, kaže Ivanović.

image Problem sa manjkom ljudi odavno u gradu ima komunalna policija . Siniša Djurić načelnik komunalne policije kaže da je na njima zadatak da u junu upoznaju gradjane sa novim odlukama , a potom i da budu kontrolno telo sprovodjenja tih odluka. „ Činjenica je da imamo malo ljudi , ali potrudićemo se da budemo više prisutni . Činjenica je da kada su u pitanju nominalni iznosi ne treba zaboraviti da ako se plati u roku od osam dana iznos se prepolovljava pa će za neke stvari biti predvidjene mnogo veće kazne nego što je to sada . trudićemo se da u odluku udju i fasade zgrada, klima uredjaji kako Vam više ne bi kapalo za vrat. Postoji problem u graničnim područjima gde su sjedne strane privatni vlasnici , a sa druge strane javna površina te parcele su neuredjene jer vlasnici parcela ne održavaju taj deo . I to će biti u novoj odluci . Treba nam još ljudi , ali videćemo da li ćemo se izboriti da dobijemo više ljudi. Imate primere iz gradaova gde za kamerama rade invalidna lica. Oni ne mogu na ulicu , ali mogu da budu iza kamera . U budžetu smo predvideli i kupovinu dve mobilne kamere kojima ćemo snimati teren“, rekao je Djurić.

Vamediu je zanimalo zašto smo došli u takvu situaciju da su nam potrebne tako izražene mere kaznene politike na šta je odgovarao direktor Direkcije Jeremić . „ Ovde u Valjevu je zanimljivo da čim neko bude kažnjen onda odmah mediji krenu sa kampanjom zašto se neko kažnjava . Uzmite primer Karadjordjeve ulice gde su se pojavile priče koje zaista ne stoje i nemaju ništa sa realnošću. Vrlo je jasno da tražimo podršku medija kako bi objasnili gradjanima da nova odluka stupa na snagu . Ovde funkcionišu samo novčane kazne . Do sada to nije primenjivano u punom kapacitetu , ali sada hoće . Jer pogledajte sve se uništava , fasade se neprestano kreče jer od grafita ne može da se živi . Do sada ni nadležnosti nisu bile jasno definisane , ali sada hoće. Policija tvrdi da nema ljudi za pozornike i ovo je način da Valjevo postane grad kakav je potreban svim gradjanima“, rekao je Jeremić.
Na pitanje Vamedie da li postoji mogućnost nove sistematizacije kako bi komunalnoj policiji bilo omogućeno još ljudi na terenu Jeremić kaže da u skladu sa odlukom Vlade o smanjenju broja zaposlenih svakako već mora biti uradjena sistematizacija. „ Sigurno će biti nova sistematizacija, preraspodela radnih mesta i uskladjivanje radnih mesta sa onim što zakon traži od nas“, rekao je Jeremić.
Nova odluka o komunalnom redu predvidja kazne daleko više od ranijih koje su se kretale od 4 do 75 000 dinara , a u sebi će sadržati : Odluku o uredjenju i održavanju parkova, zelenih i rekreacionih površina, Odluku o javnim parkiralištima, Odluku o čistoći , odluku o održavanju ulica , puteva i drugih javnih površina u gradu Valjevu.

Donošenje ovakve odluke zapravo je posledica rušenja, lomljenja , uništavanja koja su učestala u gradu pri čemu grad svake godine izdvaja do 20 miliona dinara za sanaciju istog. Promotivni materijal koji sadrži odluke i kazne koje su zaprećene narednih dana intenzivno će biti deljen gradjanima.

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.