Radna grupa usaglasila mere protiv nasilja u školama

Među predloženim merama su brojčano ocenjivanje vladanja od 5. do 8. razreda osnovne škole u toku i na kraju prvog i drugog polugodišta, kao i da ta ocena ulazi u prosek. Predloženo je i odlaganje ispisivanja učenika iz srednje škole ukoliko je protiv njega pokrenut vaspitno-disciplinski postupak, do njegovog okončanja.

Školama će biti preporučeno da propišu Opštim aktom škole mere za upotrebu mobilnih telefona tokom nastave.

Među merama su povećanje broja pedagoga i psihologa u osnovnim školama, povećanje iznosa naknade za rad odeljenskih starešina, kao i donošenje Pravilnika o radu odeljenskih starešina.

Takođe, predloženo je i povećanje  minimalnih novčanih kazni za težu povredu obaveze roditelja iz člana Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja koja se odnosi, između ostalog, i na neučestvovanje u vaspitnom radu deteta, kao i za član zakona koji propisuje povredu zabrane (zabranu diskriminacije, nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja).

Jedan od predloga je i izrada novih i revizija postojećih stručnih uputstava o saradnji i komunikaciji institucija pod nadležnošću Ministarstva prosvete, Ministarstva za brigu o porodici i demografiji, Ministarstva zdravlja, Ministarstva pravde i MUP.

Predložena je i izmena  Pravilnika o obavljanju društveno-korisnog, odnosno humanitarnog rada, kao i izmena Pravilnika o protokolu postupanja u ustanovi u odgovoru na nasilje, posebno u delu koji predviđa da se treći nivo nasilja prijavljuje i putem platforme „Čuvam te“.

Radna grupa za prevenciju nasilja usaglasila je danas ključne mera i  aktivnosti koje je potrebno preduzeti u narednom periodu kako bi se unapredio sistem za reagovanje na nasilje, kao i za njegovu prevenciju.

Ministar prosvete Branko Ružić rekao je da su mere pažljivo sagledane, razmatrane njihove posledice i precizirane aktivnosti koje je potrebno preduzeti da bi se realizovale.

Ministarstvo prosvete

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.