Gradjani plaćaju dug Apoteke ili niko nije kriv

Dug Apoteke mora biti plaćen, potvrdila je gradska Skupština , jer je u pitanju zakonska obaveza. Ipak, pitanje Apoteke , ponovo je otvorilo skupštinsku raspravu pri čemu je predlog za model rešenja dao bivši gradonačelnik Slobodan Gvozdenović ne odgovarajući na pitanje zašto taj model nije primenio za vreme svog mandata? Gradonačelnik Gojković u zaključku naveo da će rešenje za poslovanje Apoteke biti prioritetno pitanje u narednim danima.

Dugim izlaganjem direktor Apoteke Valjevo Vojislav Stepanović predstavio je gradskim odbornicima poslovanje u proteklim godinama i ponovio objašnjenja ulaska u dugove koja je ranije predočio i članovima Veća . Stepanović je tako ponovio da je poslovanje Apoteke ograničeno cenrtralizovanim nabavkama, a ozbiljno ugroženo od strane privatnog sektora. Sve to doprinelo je činjenici da dug ove ustanove naraste na 107, 2 miliona . Ni ova cifra na žalost kako se moglo čuti na sednici Skupštine, nije tačna jer na nju treba uračuati pripadajuće kamate, ali i činjenicu da je od trenutka saopštavanja ove cifre prošlo više od mesec dana pa je za očekivati da je dug sada i veći. Načelnica Gradske uprave Jelica Panjković Tešić objasnila je odbornicima zakonske obaveze koje ima grad kao osnivač, a koje nedvosmisleno upućuju i obavezuju grad kao osnivača da dug izmiri.

Odbornik SPS-a Zoran Živković u izlaganju je naveo da je za vreme svog mandata zamenika gradonačelnika imao čak nekoliko sastanaka po pitanju ove ustanove pa i genezu rasta dugovanja  s obzirom da su na prvom sastanku kako im je saopšteno iznosili od 70 do 80 miliona. „Tada nam je rečeno da dug Apoteke mesečno raste za 6 miliona dinara. Krajem januara ove godine saopšteno nam je da je dug oko 100 miliona , sa mesečnim obrtom od oko 15 miliona od čega 7 miliona odlazi na plate zaposlenih“, rekao je Živković.

Na sve ono što je prethodno Veće uradilo po pitanju Apoteke , ali i prethodna Skupština podsetio je Odbornik SPS-a Dušan Mirković . „Mi smo kao Skupština usvojili predlog da se daju u zakup prostori Apoteke. Ovde se govorilo o Hemofarmu u Domu zdravlja , sve je to Skupština usvojila“, rekao je Mirković.

Odbornik Ljubomir Radović podsetio je takodje da je isto Veće o kojem je govorio Mirković imalo rokove i obavezu da Skupštinu izvesti o svemu što je uradjeno po pitanju ustanove , ali da to Veće nikada nije uradilo.

Dragan Popović JS zatražio je da se ljudi iz UO I NO Apoteke pozovu na odgovornost s obzirom da je to bila njihova dužnost da se isprati poslovanje ove ustanove.   

Za reč se potom javio i bivši gradonačelnik Valjeva Slobodan Gvozdenović koji je izveštaj Ustanove nazvao „kontejnerom nepotrebnih informacija“. „Molim Vas gradonačelniče da ubuduće ne dozvolite ovakve izveštaje . Ovde niko ne saopštava da je Valjevo imalo u jednom trenutku najjači privatni lobi. Ja sam razgovarao sa risk menadžerom Feniksa, gospodinom Lazarevićem, to je dobavljač, nemačka firma i moramo ovde pažljivo govoriti o njoj, prema ovoj firmi ogromni su dugovi. Vega je smanjila taj svoj dug. Ja evo imam konkretan predlog i predlog oglasa kako treba da glasi i kako se boduju ponudjači. Evo recimo za onog koji samo uzima u zakup 20 bodova , za onog koji uzima u zakup i sanira dug to je 50 bodova, tako da je ovde sve napisano i oglas sadrži sve što treba pa ga samo treba primeniti“, rekao je izmedju ostalog Gvozdenović.

Na ovaj način je odbornik Gvozdenović iznenada predložio konkretno i decidno rešenje , a pritom ne treba zaboraviti da je prvi izveštaj o poslovanju Apoteke budžetski inspektor dostavio krajem decembra 2018 godine, a potom još dva u narednoj godini. Dakle , odbornik Gvozdenović , tada Gradonačelnik Valjeva mogao je isti princip i oglas koji predlaže primeniti još na početku 2020 godine odmah nakon što je Skupština usvojila predlog, o čemu je govorio odbornik Mirković, da se objekti Apoteke daju u zakup.

U izveštaju sa sednice Gradskog veća koji je objavio Grad Valjevo 16. juna se navodi:” Uzevši u obzir Valjevo i mali broj poslovnica sa kojima se raspolaže i sa aspekta vremena i izvodljivosti, model Izdavanja u zakup poslovnog prostora sa obavezom zakupca za regulisanje finansijskih obaveza apoteke i preuzimanje određenog broja zaposlenih je povoljniji i radna grupa se odlučila da taj model predloži kao put za rešavanje postojećih problema. Naravno kroz Oglas o pozivu zainteresovanim kupcima i ugovor sa istim, detaljno bi se regulisalo prevashodno pitanje obaveza i statusa zaposlenih, kao i svi drugi zakonom predviđeni međusobni odnosi Zakupodavca i Zakupca.” U trenutku donošenja ovakve odluke na Veću, predsednik Gradskog veća bio je Slobodan Gvozdenović.

Koliko je poznato oglas o izdavanju mogao je biti objavljen onlajn s obzirom da je internet mreža bila u funkciji za vreme korona virusa, na sajtu grada koji je takodje bio u funkciji, dnevnim listovima na nacionalnom nivou koji nisu imali prekide u izlaženju.  U čemu je onda bio problem? Zašto je bilo moguće formirati Komisije I Radne grupe bez efekta , a ne realizovati oglas?

Rasprava koja je trajala dva sata vodila se u raznim pravcima , a tema odgovornosti koja je takodje pomenuta nije bila predmet razotkrivanja u smislu imenovanja lica koja su direktno odgovorna .

Gradonačelnik Valjeva Lazar Gojković na kraju rasprave konstatovao je da je plaćanje duga obaveza grada. “Zakonski je tako kako je , mi kao osnivači moramo da saniramo taj dug , ali na nama je odgovornost da u što skorijem roku pronadjemo model kako da rešimo dalje poslovanje Apoteke. Mi ćemo narednih dana razmotriti sve mogućnosti kako bismo pronašli najbolje rešenje”.

2 comments on “Gradjani plaćaju dug Apoteke ili niko nije kriv

  1. Pera

    Pa sama država je rešila da uništi svoje apoteke a da mi to građani platimo !!!
    To traje odavno a ide postepeno.
    A opet u privatnim apotekama se radi svašta i slabo poštuju zakoni.

    Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.