Za avansno plaćanje Toplana podiže kredit

JKP Toplana kreditno će se zadužiti u iznosu od 60 miliona dinara kako bi se omogućila avansna kupovina energenta za predstojeću grejnu sezonu.

Gradsko veće dalo je zeleno svetlo za kratkoročno kreditno zaduživanje JKP Toplana uu iznosu od 60 miliona dinara sa rokom otplate na deset meseci. Kako je obrazložženo na sednici Gradskog veća ovo javno preduzeće ima izražen sezonski karakter poslovanja  koji utiče na tok novca. Ovakva karakteristika praktično znači da preduzeće za vreme grejne sezone ostvaruje negativan novčani tok s obzirom na visinu cene energenta dok u periodima izmedju grejnih sezona preduzeće beleži pozitivan novčani tok.

Direktor JKP Toplana Zoran Stepanović na sednici Veća ukazao je na činjeicu da je avansna kupovina energenta umnogome prethodnih godina doprinela tome da je Toplana energente kupovala po nižoj ceni nego što bi to bio slučaj da se energenti kupuju u vreme grejne sezone.

„Na ovaj način ostavrujemo uštedu. U prethodnim grejnim sezonama smo zahvaljujući avansnoj kupovini komprimovanog gasa ostvarili uštedu od 2 din/m3 . Ostvarena razlika u ceni doprinosi uštedi u troškovima od približno 12 miliona dinara godišnje, a ko se uzme u obzir činjenica da je procenjena godišnja potrošnja komprimovanog gasa potrebnog za realizaciju grejne sezone od 6 000 000 m3. Prilikom avansnog plaćanja mazuta ostvaruju se još veće uštede jer je ušteda realizovana u prethodnim sezonama realizovana i do 4 din/kg  nego da smo išli na odloženo plaćanje“, obrazložio je zzaduženje direktor Stepanović.

Kako se moglo čuti , sagledavanjem finansijskog potencijala JKP Toplana nije u mogućnosti da iz sopstvenih sredstava omogući avansno plaćanje te je stoga neophodno kreditno zaduživanje. Procenjeni troškovi kredita , ukoliko bi se koristio maksimalan iznos kredita sa maksimalnim rokom dospeća po kamatnoj stopi od 5% godišnje  iznose 3 miliona dinara. Pomenuti troškovi biće realizovani u 2021. godini i kao takvi biće integrisani u program poslovanja JKP Toplana za 2021. godinu. 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.