Peticija da se nezakonitto uzeti novac iz bužeta vrati, a počinioci kazne

Centar za održivi regionalni razvoj pokrenuo je online peticiju sa zahtevom gradonačelniku Lzaru Gojkoviću  da se izvrši inspekcijska kontrola direktnih korisnika budžeta Grada Valjeva počev od 1.januara 2018. godine, da se nezakonito uzeti novac (naše pare) vrati u budžet Grada i da se kazne svi počinioci štete.

“Z A H T E V

 za vršenje inspekcijske kontrole direktnih korisnika budžeta Grada Valjeva za period od 01. januara 2018. godine do trenutka vršenja inspekcijske kontrole i primenu svih, zakonom, propisanih mera prema počiniocima štete po budžet Grada Valjeva.

 OBRAZLOŽENJE ZAHTEVA

Imajući u vidu da se izbor subjekata inspekcijske kontrole, koji je obuhvaćen programom rada budžetske inspekcije, vrši analizom i procenom rizika na osnovu:„sadržaja prijava, predstavki, prigovora i zahteva za vršenje inspekcijske kontrole; nezakonitosti, odnosno nepravilnosti na koje se ukazuje; nivoa izvesnosti da je učinjena povreda zakona, odnosno kažnjivo delo; ostvarenog prometa novčanih sredstava preko poslovnih računa subjekata inspekcijske kontrole; ravnomerne zastupljenosti subjekata inspekcijske kontrole po nivoima finansiranja, delatnostima i teritorijalnoj pripadnosti; učestalosti i broja prijava koje su podnete protiv istog subjekta inspekcijske kontrole.“ (član 6. Uredbe o radu, ovlašćenjima i obeležjima budžetske inspekcije broj 05 број 011-9720/2017 od 12/10/2017. godine (“Sl.glasnik RS” br. 93/17), u obrazloženju navodim sledeće činjenice:

 1. U 5. delu Izveštaja o reviziji1 pod nazivom “Ostala pitanja u postupku revizije”, Državna revizorska institucija (DRI) konstatuje da “Iako cilj ove revizije nije bio davanje mišljenja o usklađenosti poslovanja, vršenjem revizije finansijskih izveštaja utvrdili smo sledeće nepravilnosti: … tokom 2018. godine prilikom obračuna i isplate plate za izabrana lica – Predsednika Skupštine, Gradonačelnika i Zamenika gradonačelnika, primenjen je veći koeficijent od koeficijenta određenog Zakonom2 .”

2. Propisana zakonska odredba da je, u slučaju da za izvršenje određenog plaćanja nije postojao pravni osnov u skladu sa zakonom, direktni korisnik budžetskih sredstava OBAVEZAN da odmah zatraži povraćaj sredstava u budžet3 , nije ispoštovana ni odmah po dostavljanju predmetnog Izveštaja o reviziji DRI, ni kasnije do dana upućivanja ovog zahteva.

3. Primaoci plata većih od zakonom dozvoljenih, kako je konstatovala DRI, nisu izvršili povraćaj više uzetih od zakonom dozvoljenih budžetskih sredstava do kraja 2019. godine, a nisu pokazali ni dobru volju da to urade ni u narednoj godini, bez naloga Službe budžetske inspekcije Grada Valjeva, kako je javnosti Valjeva potvrdio rukovodilac Odeljenja za finansije, Željko Tabašević (Na do sada oprečne informacije iz gradske uprave da li su gradonačelnik, predsednik Skupštine, pomoćnik gradonačelnika vratili nezakonite koeficijente i samim tim vratili novac u budžet, konačno je na javnoj raspravi odgovor dao Željko Tabašević, načelnik budžeta, koji je rekao da je to bila samo konstatacija revizora, a da nalog treba da da budžetska inspekcija. To znači da nisu. “To nije znate, to je revizor konstatovao samo, vezano za isplatu plata. To je u nadležnosti kadrovske komisije pa ne bi mogao ja dati adekvatan odgovor što se tiče zaposlenih sve je po zakonu. To je konstatacija bila. Vi treba da znate da to bez naloga budžetske inspekcije, da bi se nešto postupilo. Znate nisu oni kontrolisali plate pa su našli. Dobro pa vi sad znate, pa neću da otvaram ovde, mi ćemo postupiti prema zaposlenim licima. Mi postupamo i kadrovska”.

4. Primaoci plata većih od zakonom dozvoljenih, kako je konstatovala DRI, uz podršku njihovih operativnih pomagača (nadležni načelnici u Gradskoj upravi Grada Valjeva), nastaviće da primaju više od zakonom dozvoljenih budžetskih sredstava i u 2020. godini, pa će tako nastaviti da nanose štetu budžetu Grada Valjeva, a njihove plate neće biti vraćene u zakonske okvire, bez naloga Službe budžetske inspekcije Grada Valjeva, kako je javnosti Valjeva potvrdio rukovodilac Odeljenja za finansije, Željko Tabašević (On je rekao da DRI jeste konstatovala da su zarade nezakonito povećane, ali to ne znači da moraju biti vraćene. „Bez naloga budžetske inspekcije mi ne možemo vraćati zarade na iznos pre povećanja. Državni revizor nije kontrolisao zarade pa da je prilikom te kontrole nađeno da je primenjen veći koeficijent, nego je kontrolisao nešto drugo, a to da su nezakonito povećane je samo konstatovao“.

5 ) Zbog svih napred navedenih činjenica i zbog štete potvrđene Izveštajem DRI, koja se, sada već više godina, nanosi budžetu Grada Valjeva, smatram da su se stekli uslovi propisani zakonom i podzakonskim aktima, da se izvrši inspekcijska kontrola direktnih korisnika budžeta Grada Valjeva i zaštite građani Valjeva od nezakonitog trošenja njihovih budžetskih sredstva, uz preduzimanje svih zakonskih mera od strane nadležnih, prema počiniocima utvrđene štete.

Ukoliko ste slanjem Zahteva, podržali ovu inicijativu, ako na društvenim mrežama (ili putem e-mejla) podelite link Poziva sa Zahtevom (https://cor.co.rs/index.php/sr/sacuvajmonasbudzet), ova inicijativa može doći i do onih koji bi je podržali, ali nisu upoznati da je pokrenuta.

Svaki novi Zahtev, svaka objava linka Poziva sa Zahtevom na društvenim mrežama je ogroman doprinos da NAŠ BUDŽET ostane (SA)ČUVAN i istinski NAŠ! Samo zajedno u tome možemo uspeti!

Podnosilac zahteva / Pokretač kampanje:

Slobodan Ilić

5 comments on “Peticija da se nezakonitto uzeti novac iz bužeta vrati, a počinioci kazne

 1. Klomber

  Niko nikada nije odgovarao, i sad niko neće odgovarati. Kada su Jugovoće i Jugostado prošli bez odgovornosti nezkonite platice prolaze sigurno.

  Reply
 2. Čuvar

  Kakva peticija,zasto služi sudstvo i policija,oni su kriminalci na čelu sa dr i Klomberom,znači zatvor

  Reply
 3. Master profesor fizičkog vaspitanja

  cenzurisano Valjevski , DA VRATE PARE u gradski budžet!!!
  Gradonačelnik, da u ime Grada Valjeva podnese zvaničnu
  Krivičnu prijavu protiv Gvozdenovića i Milutinovića , kao
  najvećih cenzurisano

  Reply

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.