Cevas i M gradnja saniraju štetu

Prvi put za 4 godine, iako je u tom periodu u više navrata uvodjena vanredna situacija, Štab za vanredne situacije je i valjevskoj javnosti obelodanio ko su firme koje s agažovane na sanaciji štete.  

Unknown

Štab za vanredne situacije grada Valjeva na 34. sednici održanoj 26.06.2020. godine, doneo je sledeću

NAREDBU

1. Za radove na otklanjanju posledica pričinjenih elementarnom nepogodom – ekstremno velikih kišnih padavina i pojave bujičnih poplava, u skladu sa Odlukom o određivanju ovlašćenih i osposobljenih pravnih lica za zaštitu i spasavanje u gradu Valjevu, angažuju se:

– PD „Cevas CO“ iz Lazarevca za putne pravce na teritoriji naseljenih mesta: Brezovice, Tubravić, Vujinovača, Rebelj i Bebića Luka.

– „M – GRADNjA“ Valjevo za putne pravce na teritoriji naseljenih mesta:  Suvodanje, Sitarice, Bobova, Stanina Reka, Drenajić i Pričević.

2. Osposobljena pravna lica iz tačke 1. ovog zaključka radove na otklanjanju posledica elementarne nepogode sprovodiće u skladu sa tehničkom specifikacijom koju za svaki putni pravac priprema Odeljenje za građevinsko zemljište i infrastrukturu po Cenovniku za izvođenje radova subjekata od posebnog značaja za zaštitu i spasavanje na teritoriji grada Valjeva koji je donela Skupština grada Valjeva na sednici održanoj 19. 07. 2019. godine.

Sanacija štete uglavnom je do sada bila dobro čuvana tajna u Valjevu, a svi pokušaji da valjevski mediji dodju do jedne takve informacije bili su uzaludni. O jednom slučaju sanacije i angažovane mehanizacije obaveštena je čak i valjevska policija , a više službenika Gradske uprave moralo je da da izjave tim povodom. U konkretnom slučaju po tada nezvaničnim informacijama nadzorni organ je odbio da potpiše okončanu situaciju. Nadzorni organ bilo je lice zaposleno u odeljenju za nfrastrukturu . Da nešto u tom dobro skrivanom sluaju nije zaista bilo u redu dokaz je i činjenicaa da je istu situaciju odbio da potpiše i načelnik samog odeljenja Zoran Trifunović. Svi pokušaji da se do kraja razjasni gde je tačno nastao problem i zašto nisu urodili plodom. Shodno tome utoliko je iznenadjujuće saopštenje Grada o naredbi Štaba o tome koje će firme biti angažovane na poslovima sanacije.

Grad Valjevo sa zakašnjenjem od tri dana proglasio je vanrednu situaciju , a u više saopštenja je navedeno da je šteta neznatna. Sudeći po ovom nalogu veliko je pianje šta Štab smatra neznatnim i manjim?

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.