Predlozi za izradu nacrta Zakona o borcu

U okviru sastanka Radne grupa za izradu predloga nacrta Zakona o borcu  koji je održan 11.07.2019 Beograd, Palata Srbije, predsednik Udurženja boraca rata od 1990 Bradić Ljubomir je  postavio niz pitanja i predloga koji su navedeni us ledećem Saopštenju:

“Na sastanku Radne grupe kao njeni aktivni učesnici zatražili smo: 
•da se ispravi tehnička greška u nacrtu zakona i da se jasno napiše kategorija npr borac i koja prava ima, kako bi sve bilo preglednije i jasnije,
•u potpunosti podržava sugestije teškog ratnog vojnog invalida Milana Popića a naročito u vezi boraca iz Krajine,
•zakon mora važiti od 01.01.2020 a ne od 01.01.2021,
•da se odmah da pojašnjenje oko lečenja i zdravstvene legitimacije jel sada piše:,,Borac ostvaruje pravo na zdravstvenu zaštitu u skladu sa propisima kojima se uređuje zdravstveno osiguranje je prihvaćen i ugrađen u tekst“ da li borac može overiti zdravstvenu knjižicu po zakonu o borcu ako ne može po drugom osnovu. 
Odgovor je da može što govori Sl glasnik 25/19 čl.16,
•participacija, borac neće plaćati lekove iz grupe oboljenja i lekova tipa A, a biće oslobođen od plaćanja iz grupe lekova tipa A1,
•stavljena je sugestija da se mora dati što više prava koja ne koštaju državu npr prioritet prilikom upisa u školu, besplatno školovanje, prioritet prilikom zapošljavanja jer država i svaki grad mora imati moralnu obavezu naročito za decu poginulih boraca jer su sva deca skoro završila fakultet a sada nose šrafove, mine, eksploziv po Krušiku(primer),
•pohvaljuje ispravku člana 121 gde se vraćuju sve iduzete invalidnine porodicama poginulih-suprugama koje su dobile dete, jer iste nisu u Manastirima već žive u slobodnoj državu gde važe pravila i Zakon za sve žene,
•Vidovdan mora biti dan borca i Ministar Zoran Đorđević da sagleda isti predlog i da ga do sutra i uvrsti u predlog nacrta Zakona jer su to svi predlagali na javnim raspravama.
Uz predloge Milana Popića i Željka Vasiljevića i prihvaćene predloge od strane Ministra Zorana Đorđevića i savetnika Saše Dujović, državnog sekretara Nenada Nerić, pomoćnika Ministra Zorana Milošević i Ministarstva nacrt Zakona o borcu je prihvatljiv i može ući u Skupštinsku proceduru po davanju sugestija i predstavnika udruženja iz Srbije dana 12.01.2019. godine u Beogradu. Udruženje boraca Gvozdeni puk Srbije
Generalni sekretar i
Udruženje boraca Valjevo
Predsednik,

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.