Vreme gradjana tek dolazi-Sigurno dolazi

Skupština grada usvojila je novi Statut pritom ne prihvativši nijedan od 26 amandmana koje je podneo odbornik Ljubomir Radović. Predsednik Skupštine tvrdio da su pojedini amandmani pravno nemogući, a da su preostali i u domenu kancelarijskog poslovanja. Odbornici SNS-a kritikovali logo Lokalnog fronta, status odbornika Radovića. Predsedavajući po starom običaju opomenuo Radovića dok je pominjao gradonačelnika obrazlažući pojedine amandmane, ali ne i odbornike SNS-a koji su potom govorili o svemu osim o amandmanima i Statutu. 

„Ovaj Statut, nažalost, neće doprineti  da vlast u Valjevu bude odgovorna i otvorena. Ovaj Statut neće dorpineti da se građani u većoj meri uključe u javne poslove. Ovaj javni posao nije obavljen za potrebe građana već za potrebe vlasti i ljudi na vlasti. Skupštini sam uputio amandmane na predlog Statuta sa nadom da će veoma brzo doći vreme kada će ljudi koji vode javni poslove biti otvoreni i odgovorni prema svojim građanima. Vreme građana tek dolazi. Sigurno dolazi!“rekao je za skupštinskom govornicom Ljubomir Radović nezavisni odbornik i aktivista Lokalnog fronta.

Radović je u podnetim amandmanima tražio: javnost rada, primopredaju dužnosti, instituciju Zaštitnika gradjana, optimalan broj odbornika, da Skupština utvrdjuje politiku, a da je Gradsko veće sprovodi, da Skupština kontroliše rad, a Gradsko veće isti izvršava, podnošenje izveštaja o radu, da Skupština bude „vlasnik“ neepokretnosti u javnoj svojini, posebna radna tela , ali i da MZ budu vlasnici svojih nepokretnosti.

Govoreći o otvorenosti vlasti Raddović je istakao da je za svaku kritiku zatvorenost gradonačelnika i Gradskog veća za interesovanje javnosti.

 „Za osudu su odnos i javni nastupi Gvozdenovića kojim se uvredljivo obraća prema novinarima u Valjevu. Takava praksa mora prestati. I to se mora zabeležiti u najvišem pravnom dokumentu, Statutu Grada Valjeva. Današnji odnos najviših predstavnika lokalne vlasti u Valjevu prema javnosti i medijima je anticivilizacijski i protivzakonit. Nije bilo dovoljno isključivanje prisustva novinara sa sednica Gradskog veća i objavljivanje nameštenih konkursa za medije. Vlast namerava dalje da krši zakon, prelivanjem našeg novca u medijske kuće koje obavljaju propagandu u ime partije na vlasti i njenog eksponenta Gvozdenovića. Umesto toga lokalna vlast mora da bude otvorena za javnost i novinare. Sve što vlast radi mora biti transprentno i dostupno uvidu. Zbog toga predlažem amandmane 2,11. i 20, kao izmene i dopune članova 11, 40. i 92. predloga Statuta Grada Valjeva“, rekao je Radović.

On je na sednici obrazlažući amandmane naveo da je primopredaja dužnosti jedan od bitnih elemenata . „Gradonačelnik, svi članovi Gradskog veća i pomoćnici Gradonačelnika, predsednik i zamenici predsednika Skupštine, kao i sekretar moraju, kada im istekne mandat, regularno predati dužnost onom ko dolazi posle njih. To se odnosi i na direktore javnih ustanova i preduzeća čiji je osnivač Grad Valjevo, kao i na načelnika Gradske uprave u Valjevu. Mi smo prethodnih godina imali slučajeve da se smenjuju funkcioneri i rukovodioci, a da za sobom ne ostave nikakav dokument, niti pisani trag šta su radili, čime su se bavili. Ni danas se ne zna ko je od javnih funkcionera i službenika bio odgovoran za realizaciju mera iz Plana kvaliteta vazduha tokom 2017. i 2018. godine? Primopredaja se mora ustanoviti kao obavezna. To će pomoći onima koji stupe na javnu funkciju da ne počinju ispočetka, a onima koji funkciju napuštaju da znaju da su iza sebe ostavili vidljiva dela i rezultate. Građani moraju tačno znati ko je koliko i šta uradio od javnih funkcionera od onoga što je bio obavezan. Zato predlažem amandman broj 5. kojim se dodaje novi član posle člana 36. predloga Statuta Grada Valjeva“, rekao je Radović.

Predsednik Skupštine Milorad Ilić za govornicom je naveo da pojedini amandmani nisu pravno mogući, ali i da je primopredaja dužnosti stvar kancelarijskog poslovanja . „Pa evo ja sam predao dužnost Milanoviću i Stanko je predao Gvozdenoviću to je više kancelarijsko poslovanje“, rekao je Ilić nakon čega je bezmalo bilo jasno da Ilić zapravo nije razumeo ili nije hteo da razume Radovićev navod u vezi toga šta zaista podrazumeva primopredaja dužnosti.

Porazno je da u Skupština koja je  2016. godine već donela odluku o uspostavljanju nezavisne kontrolne institucije, zaštitnika građana tu obavezu još uvek nije izvršila  Radović je zato upitao i da li to znači da se ovim Statutom stavlja van snage akt koji je skupština usvojila pre tri godine, pa i da li će Gradonačelnik i Gradsko veće snositi odgovornost za propuštanje izvršavanja odluka Skupštine?

„U obrazloženju Statuta nemamo odgovor na to pitanje. Zaštitnik građana je već uspostavljen odlukom nas odbornika. Neko treba tu odluku da izvrši. Zato predlažem amandman broj 25. kojim se menja član 125. predloga Statuta“, rekao je Radović, ali Skupština nije prihvatila ni ovaj amandman.

Govoreći o odgovornoj vlasti Radović je izneo predlog da Skupština ubuduće ima 31 odbornika navodeći da je to broj koji je sa stanovišta troškova prihvatljiv i podnošljiv s obzirom da u dosadašnjem iskustvu najveći broj odbornika ne daje nikakav doprinos raspravi i odlučivanju.

Radović je tražio i efikasniji rad Gradskog veća, jasna zaduženja članova Veća i optimalan broj od devet članova Veća. Istovremeno je podsetio i na potrebu snošenja odgovornosti za nepostupanje i neizvršavanje obaveza i zadataka koji su pred njima.

„Gradonačelnik i Gradsko veće moraju tromesečno i godišnje da izveštavaju Skupštinu o izvršenju odluka, posebno Odluke o budžetu. Skupština posebno mora biti obazriva prema izveštaju Zaštitnika građana Valjeva. To su amandmani pod brojevima  3,8,14. i 18, kojima se predlažu izmene i dopune članova 19, 38, 53. i 61. predloga Statuta Grada Valjeva. Gradsko veće i Komisija nisu obrazložili zašto su iz teksta modela Statuta koji je predložila Stalna konferencija obrisali umesne odredbe o obavezi izveštavanja odbornika i javnosti?“ upitao je Radović.

Samo postojanje etičkog kodeksa i obaveze čije potpisivanje istog nosi po Radovićevom mišljenju trebalo je da se nadju u Statutu kao i činjenica da se ovim Statutom gradonačelniku daju prevelika ovlašćenja .

Veće učeešće gradjana i jačanje uloge MZ podjednako nisu naišli na odobravanje vladajuće većine.

Razlog zašto je predloge  Stalne konferencije gradova i opština prilkom izrade Statuta odbila ovdašnja komisija koja se bavila izradom Statuta u najvećoj meri bio je jasan iz izlaganja odbornika nekada PUPS-a, a sada SNS-a Miodraga Lazića koji je pokušao da ulogu u društvu i sam značaj postojanja SKGO minimalizuje.

Vladajuća većina uporno je tvrdila da je ministarstvo odobrilo predlog Statuta kakav je i usvojen dok su govornici koji su „branili“ Statut bili orijentisani na samog predlagača amandmana Ljubomira Radovića ističući u prvi plan njegov ulazak u Skupštinu kao predstavnika Pokreta Dosta je bilo i njegovo učešće u Lokalnom frontu sada.

Zanimljivo je da su to tvrdili odornici Lazić koji je prešao iz PUPS-a u SNS koji je čak komentarisao izgled loga Lokalnog fronta dajući tumačenje šta znači crna i žuta, ne znajući očito da su brojna istraživanja u domenu marketinga pokazala da se najlakše pamte kombinacije boja crna na žutoj i crvena na beloj boji. Potom odbornik Aleksandar Ranković koji je do dolaska u SNS bio član više partija medju kojima su  DSS, LDP, odbornik Milan Gajić koji je bio član SPS-a, zamenik predsednika Skupštine Mihailo Milutinović koji je pre SNS-a bio član SPS-a pa i sam gradonačenik koji je bio član SPO-a, potom GG Pobeda i na kraju član SNS.

Odbornici SPS-a koji inače daju većinu ovoj aktuelnoj vlasti nisu izlazili za govornicu niti su učestvovali u raspravi izuzev predsednika Skuštine Milorada Ilića koji je Radovića opomenuo da ostane u temi obrazloženja Statuta baš u trenutku kada je Radović govorio o podnošenju izveštaja, odgvornosti i prevelikim ovlašćenjima gradonačelnika, što i jesu bila obrazloženja amandmana. Zanimljivo je da je isti Ilić zaboravio da odreaguje kada su odbornici SNS-a govorili o logu Lokalnog fronta, statusu odbornika Radovića iako je bilo jasno da ne govore o Statutu niti o amandmanima.

Novi Statut je usvojen, a u svemu najzanimljivija je činjenica da od deset odbornika koliko je Vamedia kontaktirala nijedan nije bio siguran o čemu se tu zapravo radi. „Ko će to da čita?“, bilo je pitanje umesto njihovog odgovora. Pa na kraju možda su i u pravu verovatno je i njima nakon tri godine u vlasti, jasno da nije bitno šta piše već šta se sprovodi.

S.V.

5 comments on “Vreme gradjana tek dolazi-Sigurno dolazi

 1. Citizen

  Mnogo se izlupetao sa onim predlogom da koalioni sporazum bude deo Statuta. Nepoznavanje materije.

  Reply
  1. Čekrk

   Kakav koalicioni sporazum?
   To onaj sistem, kad nemaš šta da mu nadješ loše, a ri onda izmisli?
   Ja sam i odgledao, a i pročitao više izveštaja sa sednice.
   Ono što je jasno, mnogo si se uznemirili na delovanje LFVA.
   Poprilično su se ustremili.
   To može značiti samo jedno.
   Raste front.
   Dolazi vreme gradjana!

   Reply
 2. Creator

  Samo pogledajte ko sedi u prvom redu i ko odlucuje o funkcionisanju ovog nazovi grada , pa se posle cudimo sto smo postali najvece selo u Evropi …

  Reply

Оставите одговор на Mare Одустани од одговора

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.