Lokalni front: Uključićemo sve zainteresovane

imageLokalni front aktivno se priprema za javnu raspravu o promenama Statuta grada Valjeva zasnovanu na Dodatnom protokolu Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi i o pravu da se učestvuje u poslovima lokalne vlasti. Kako navode aktivisti Lokalnog fronta u pripremu biće pozvani i uključeni svi zaiteresovani gradjani, organizacije i grupe u Valjevu.

Ljubomir Radović akttivista Lokalnog fronta i nezavisni odbornik u Skupštini grada konstatovao je da je prilično nezapaženo na Skupštini prošla Odluka o pristupanju promenama Statuta grada Valjeva. Kako objašnjava, radi se zapravo o usklađivanju materije Statuta sa Zakonom o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi koji bi trebalo da bude okončano negde do kraja marta iduće godine. Posebno važno je da svaka promena Statuta grada zahteva javnu raspravu, što je prilika koju zainteresovani građani Valjeva ne bi trebalo da propuste.

„Ovom prilikom ističemo nameru da se kroz izmene i dopune Statuta utvrdi jasan i precizan pravni okvir za sprovođenje izbora za skupštine mesnih zajednica. Osnovu za budući predlog mora postaviti analiza sadašnjeg načina sprovođenja izbora, koja će ukazati na sve nedoslednosti i pravne praznine važećeg postupka.Lokalni front nema nameru da materijal za javnu raspravu o položaju mesnih zajednica i izborima za njihove skupštine priprema u ekskluzivnom krugu svojih članova. Deo programa Lokalnog fronta već sadrži predloge da se, na primer, osnaži uloga mesnih zajednica u kreiranju plana komunalne gradnje, da se deo sredstava iz gradskog budžeta vrati direktno na područja sa kojih su ta sredstva ubrana (primer Šapca), da se javne rasprave o pojedinim temama spuste na nivo posebno seoskih mesnih zajednica“, kaže Radović.

Uz zaključke koje će doneti analiza sadašnjeg izbornog postupka, sve ovo može biti platforma za javnu raspravu o izmenama Statuta. Ne kao konačni dokument Lokalnog fronta. „Naš predlog biće mnogo pre javne rasprave pismeno dostavljen strankama koje ne pripadaju skupštinskoj većini, strankama koje nemaju odbornike u Skupštini, nezavisnim odbornicima i posebno građanima i grupama građana koje su se već profilisale i pokazale interesovanje za učešće u rešavanju pitanja koje one uočavaju kao važna. Verujemo da učešće građana sa različitim pogledima na ovaj materijal može samo koristiti nastojanjima da grad dobije savremeno oblikovan akt koji će otvoriti nove puteve za šire i delotvornije učešće građana u poslovima lokalne samouprave.Bićemo zahvalni svima koji pomognu u stvaranju jedinstvenog dokumenta, ili više dokumenata, sa kojima se u javnoj raspravi može izaći pred građane Valjeva. Bićemo zahvalni svima koji i na druge, sebi svojstvene načine, pokažu da poštuju i uvažavaju i koriste svoje pravo da učestvuju u poslovima lokalne samouprave, baš kako piše u Dodatnom protokolu Evropskoj povelji o lokalnoj samoupravi“, objasnio je Radović.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.