Lokalni front: Šta sad minira Milutinović na Divčibarama?

imageMihailo Milutinović u gostovanju na VTV-u rekao da su radovi na Divčibarama obustavljeni zbog miniranja koje nedozvoljava policija. Lokalni front pokazao novinarima dokumentaciju iz koje se vidi da je miniranje izvršeno i plaćeno.

Aktivisti Lokalnog fronta podsetili su javnost da se u gostovanju na tv Vujić zamenik predsednika Skupštine , direktor Filijale za zapošljavanje i predsednik Komisije za praćenje javnih nabavki Mihailo Milutinović zgrozio nad činjenicom da je „neko“ izneo primedbu na cenu ponudjača u jednoj javnoj nabvaci , oko 70 odsto nižu cenu od procenjene vrednosti. „Kome smeta , pitao je glasno, što smo u javnim nabavkama uštedeli 89 miliona dinara? To je ona ušteda za koju je gradonačelnik izjavio da iznosi 89 miliona evra. Primedba o kojoj je govorio Milutinović nije nastala slučajno. Član 92 Zakona o javnim nabavkama daje pravo komisiji za javne nabavke da reaguje , ako je cena ponudjača neuobičajeno niska. Ova komisija nije reagovala. Evo i zašto“, rekao je na konferenciji za novinare aktivista Lokalnog fronta Djordje Petković.
Ivan Milovanović iz Lokalnog fronta podseća da se radi o javnoj nabavci vezanoj za sanaciju kanalizacije na Divčibarama. „Šta sada kaže Milutinović? Tu je bio problem, jer projekat predvidja da se minira, Policijska uprava nije dala dozvolu za miniranje, automatski je značajno skočila cena investicije, tako on kaže. A evo kopije ugovora sa izvodjačem gde stoji da je početak radova 15. januar, završetak 14. maj , na stranici Kancelarije za javna ulaganja projekat se vodi kao nezavršen. Zatražili smo informaciju od javnog značaja u Gradskoj upravi i saznali da je miniranje uredno plaćeno“, rekao je Milovanović.

image U dokumentima kojis u dostavljeni Lokalnom frontu se jasno vidi da je izvodjač radova produžetak roka izgradnje i sa zahtevom se složio i stručni nadzor, pa je i gradska uprava prihvatila produženje.
„Izvodjač u zahtevu za produženje navodi loše vreme. Stručni nadzor tvrdi da je početak radova najpre bio odložen 10 dana zato što investitor , dakle grad, nije predao izvodjaču svu projektnu dokumentaciju. Narednih 11 dana od 22. do 28. februara i od 1. do 4. marta jake padavine i izizetno niske temperature nisu dozvolile radove i montažu HDPE cevi kolektora. Miniranje? Nigde se ne pominje miniranje“, kaže Milovanović.
Lokalni front navodi da je sasvim logično da se radovi na mašinskom kopu sa miniranjem , nalaze na početku procesa izgradnje, a logično je kako kažu i da zemljani radovi i razupiranje rova budu završeni pre nego što započnu betonski radovi i montaža cevi kolektora. „Da biste položili cevi u zemlju , logično je da prvo morate iskopati rupu. Nejasno je kako cevi mogu biti položene bez toga u zemlju i , šta, da li se tada minira ?“, konstatuje Milovanović.
Željko Trifunović predsednik Udruženja Lokalni front navodi i podatke koji dokazuju da je zapravo niska cena ponudjača najpre zakočila radove. „Iz ove dokumentacije se vidi da je izvodjač pnudio i do pet puta nižu cenu i kad je u pitanju iskop i kad je u pitanju miniranje. Komisiji to nije smetalo, ali da li je ovo zapravo stvarni razlog što još posao nije završen. U projektu renomiranog CIP-a navode se potpuno drugačiji i veći iznosi“, kaže Trifunović.
Ipak, kako navodi, sve ovo ne bi bila tako strašna laž da prva privremena situacija koju je izvodjač radova predao za izvršene radove do 22. marta . „ U ovom dokumentu stoji crno na belo da su radovi mašinskog iskopa rova i miniranje izvršeni u količini od 736,65 m3 u vrednosti od 464 089, 50 dinara . Ovu situaciju potpisali su izvodjač radova , nadzorni organ i naručilac Gradska uprava. Nismo stručnjaci za grafologiju , ali nam se čini da potpis naručioca glasi „Gvozdenović“. Plaćeni radovi po privremenoj prvoj situaciji iznosili su ukupno 5 377 156 dinara. Idemo dalje, druga privremena situacija ponovo miniranje, mašinski iskop, vrednost radova 569 847,60 dinara. Sada se pojavljuju i radovi na severozapadnom kraku , opet mašinski radovi i miniranje vrednosti 190 423,80 dinara. Ukupna vrednost po drugoj privremenoj situaciji 10 036 209 dinara. Sve plaćeno izvodjaču 20.maja ove godine, a opet potpisao Gvozdenović“, kaže Trifunović.

image On kaže i da se sada postavlja neizbežno pitanje kakvi su to nezvršeni radovi sa miniranjem zbog kojih je „značajno skočila cena cele investicije“?
„Gospodin Milutinović delovao je vrlo samouvereno kada je ovo izgovorio, još se na kraju pozivajući na tranparentnost i sigurnost. Medjutim potpis osobe sa prezimenom Gvozdenović, tvrdi da su radovi sa miniranjem odavno izvedeni , te je odobrio da se pomnute sume isplate izvodjaču. Šta onda minira Milutinović? Na sve ovo možemo da dodamo samo jednu narodnu poslovicu koja kaže : „Ako laže koza , ne laže rog!“ zaključio je Trifunović.
S.V.

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.