Još jedan zaključak o aerozagadjenju

imageBroj dana kada u Valjevu vazduh nije dobar kreće se od 150 do 180, što praktično znači da je samo u letnjim mesecima situacija nešto bolja. Bez velikih ulaganja nema boljitka za vazduh u Valjevu zaključak je tribine održane u Gimnaziji na temu aerozagadjenja.

Sami gradjani Valjeva u kratkoj anketi koja je prikazana napočetku tribine o aerozagadjenju u valjevu istakli su da pomaka može biti jedino u priključenju većeg broja gradjana na sistem Toplane čime bi bio ugašen veći broj individualnih kotlarnica. Dr Biljana Mladenović fizikohemičar iz Zavoda za javno zdravlje na tribioni je iznala već poznate podatke o stanju vazduha u Valjevu podsetivši da se merenja vrše na tri mesta u centru grada, na Petom puku i u Novom naselju. Mladenović je konstatovala da je najzagadjenije praktično Novo naselje gde i ne postoji sistem toplovoda već se radi o individualnim kotlarnicama i činjenici da se troše energenti koji su veliki zagadjivači. Ipak Mladenovićeva kaže da Zavod poseduje merne instrumente koji ne mogu odmah da očitavaju stanje vazduha već se oni svakog dana skidaju i nose u Zavod kako bi se izvršila merenja. Kako je jednaod učesnika tribine advokat Sreten Djordjević izneo podatak da je gradjanima uskraćeno zakonsko pravo da svakog trenutka znaju stanje vazduha te i da budu obavešteni u slučaju prekoračenja pitanje koje je Vamedia postavila Mladenovićevoj odnosilo se upravo na sistem uzbunjivanja ,odnosno obaveštavanja. „ Mi to ne možemo da radimo sa postojećim aparatima neophodanje druga vrsta aparata za merenje kako bi se mogao postaviti led ekran ili neki drugi oblik obaveštavanja gradjana u samom trenutku merenja“, odgovorila je Mladenović.
Djordjević je pak skrenuo u više navrata pažnju na obaveze lokalne samouprave. „ Lokalna samouprava i država su dužni po zakonu da nas obaveštavaju o stanju životne sredine, ali se to ne dešava. Neophodan je sistem obaveštavanja i zato zaista apelujem na gradske oce da najpre ispoštuju tu zakonsku regulativu da gradjani budu obavešteni.
Direktor Toplane Zoran Stepanović obavestio je prisutne o naporima samog javnog preduzeća kako bi se aerozagadjenje smanjilo podsetivši da će u ovoj godini biti raspisan tender za projekat za biomasu , ali i o prelasku Toplane na korišćenje mazuta sa manjim stepenom sumpora. „Nadam se da ćemo u ovoj godini već moći da prilagodimo i postojeći kotao kakko bismo mogli da koristimo i komprimovani gas. Ipak ostaje činjenica da se gradjani ne priključuju zbog visoke cene grejanja, a ona je takva jer je energent skup. Promenom energenta jedino možemo smanjiti cenu, sada trošimo 2,2 miliona evra za mazut ,a cena bi ukoliko bismo koristili drvnu biomasu bila upola niža 1,1 milion evra. Mi bi već sa postizanjem kvadrature koju bi grejali na 450 000 kvadrata sa sadašnjih 352000 mogli da snizimo cenu “, rekao je Stepanović.
Jedan od učesnika tribine bio je i dr Zoran Živković inače predsednik Saveta za zdravstvo u Valjevu koji je skrenuo pažnju da pored kotlarnica veliki zagadjivači Valjevu jesu automobili kojih ima blizu 40 000. „ Grad mora uraditi nešto i po tom pitanju jer oni su ozbiljni zagadjivači i oni su ti koji stepen zagadjenosti vazduha podižu tamo i gde je prošao toplovod. Podaci o bolestima do kojih dolazi usled boravka i udisanja vazduha lošeg kvaliteta takodje su zabrinjavajući recimo u 2015. godini imali smo 174 dana prekoračenje zagadjenja , te godine zabeleženo je 84 maligniteta pluća, a 182 gradjanina su obolela od opstruktivnih bolesti pluća. Na žalost ni naredne godine nisu bolje. Ne smemo zaboraviti da oboleli od maligniteta pluća žive 3 do 6 meseci“, rekao je Živković.
Prisutni gradjani uglavnom su u diskusiji apelovali na gradsku vlast da ozbiljnije i agilnije pristupi rešavanju problema aerozagadjenja te i postavljali pitanja vezano za finansiranje od strane EU ksako bi se problem rešio. Ipak učesnik tribine nije bio niko od predstavnika vlasti iako su se medju prisutnim posetiocima videli i pojedini funkcioneri i odbornici vladajućih partija.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.