Plan koji kasni samo godinu dana

imageUmesto da se već ovih dana usvaja Plan odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda za 2018. godinu, Skupština grada usvojila je Plan odbrane od poplava na vodotokovima drugog reda za 2017. godinu izgleda samo zato jer zakon nalaže da ga grad mora imati. Ovaj plan za 2017. godinu ostaje tako samo mrtvo slovo na papiru.

Neverovatno , ali istinito, izgleda da grad Valjevo baš ništa nije naučio iz iskustva 2014. godine kada smo sa zebnjom gledali i u potočiće, a kamoli u vodeni tok koji nazivamo rekom. Po zakonu Grad je bio dužan da na početku godine donese Operativni plan za odbranu od poplava na vodotokovima drugog reda o kojima se stara upravo Grad. Dok Aleksandar Pavlović, šef odseka za vanredne situacije kaže da je ovaj plan uradjen još u februaru pravo je pitanje kako se na dnevnom redu Skupštine našao tek na kraju septembra? Na sednicama Skupštine bivalo je tačaka i tačaka dnevnog reda pa je teško prihvatljivo da se recimo obimnost može uzeti kao izgovor. Tek je neprihvatljivo da je Plan negde bio izgubljen.
Ipak takav kakav je našao se pred odbornicima sa devet meseci zakašnjenja, a sam Plan pre toga prošao je kontrolu JP Srbija vode koje je kako saznajemo stavilo odredjene primedbe na sam plan , ali nije uslovilo tim primedbamai donošenje ovakve jedne strategije.
Iz svakog Operativnog plana trebalo bi da budu izvedeni akcioni planovi koji znače i definišu jasno činjenje i radove u ovom slučaju u priobalju reka, ali od toga za sada nema ništa jer i sve da budu uradjeni u narednom mesecu za radove nema vremena.
Izvesno ulazimo u vremenski period povećanih padavina pa je pravi besmisao usvajanja jednog ovakvog plana utoliko još izraženiji.
Na sednici Komisije koja se bavila ovim planom prenjenog izlaska pred odbornike moglo se čuti da su neki radovi već izvedeni u ovoj godini , ali izvesno oni najvažniji shodno realnom stanju stvari nisu. Na reci Gradac i dalje nije rešen problem divlje gradnje u samom gotovo forlandu reke, a poplave 2014. godine pokazale su da takvi objekti predstavljaju ozbiljne prepreke u slučaju poplave.
U ovoj godini je izostalo i čišćenje Berkove brane pa u ovom trenutku niko ne zna kako se Gradac u tom delu može ponašati u slučaju veće količine padavina. Pavlović je na istoj sednici Komisije rekao da nikada nisu ni odvrtani ventili na ovoj brani za koje tvrdi da je čuo da su u dobrom stanju. Umesto potpunih saznanja Odsek za vanredne situacije zatražio je upućivanje u proceduru da se reka Gradac prebaci u vode I reda čime bi reka prešla u nadležnost Srbija voda ili da bar budu obučeni da koriste ovu regulaciju. Ovakvim tvrdnjama praktično se potvrdjuje da je Operativni plan odbrane od poplava samo spisak lepih želja. „ Po mom mišljenju mi ne bismo smeli da dozvolimo da nam brana bude ovako puna mulja već bi trebalo da se voda ispušta polako svremena na vreme pa bi i taj mulj polako oticao i ne bismo dolazili u ovakvu situaciju u kakvoj smo trenutno“, rekao je Pavlović. Ostaje nepoznato ko bi odluku o takvim radnjama trebao da donese ako to nije u ingerencijama Štaba za vanredne situacije?
Istovremeno odeljenje zaduženo za urbanizam i dalje mudro ćuti po pitanju bespravne gradnje, odeljenje za infrastrukturu nezavisno deluje po pitanju plana i opredeljenja sredstava za ove namene pa je jasno da Štab za vanredne situacije praktično da teško može nešto samostalno da uradi. Dežurstva koje Štab organizuje u vreme kada postoji najava većih padavina onda jesu samo lečenje posledice ili ublažavanje posledica poplava.
Odbornici nisu imali većih zamerki na sam Plan i on je usvojen dok su samo odbornici opozicije imali pitanja vezana za konkretna činjenja u slučaju da se poplava u medjuvremenu desila.
„Ovde piše da je ovo Operativni plan za 2017 godinu , a danas je 29. septembar pa kako bismo se mi branili da je poplava naišla u martu mesecu? Po kom bi se to planu mi obezbedili? A Zakon jasno kaže da se operativni plan za vode drugog reda mora doneti najkasnije mesec dana po donošenju operativnog plana za vode prvog reda. Sad je septembar, kraj septembra“, rekao je na sednici Skupštine odbornik Duško Rakić.
Pored zamerki na uredjenje vodotoka reke Gradac odbornici su imali zamerku i na druge vodotokove pre svega reke Ljubostinje.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.