27. do 30. Oktobar- Jesenji seminari Petnica

imageZadatak za polaznike seminara psihologije će biti da urade recenziju jednog nacrta istraživanja. Identifikovanje dobrih i loših strana nacrta koji će im biti prezentovan proširuje njihovo znanje o pisanju nacrta istraživanja i unapređuje veštinu akademskog pisanja i prezentovanja.

Pored tematskih predavanja o anizotropiji, kvazieksperimentalnim istraživanjima i socijalnim stavovima, polaznici će imati priliku da učestvuju u različitim tipovima radionica, od kojih je od posebnog značaja radionica redukcije stigme prema osobama sa problemima mentalnog zdravlja.

Tematski fokus seminara biologije će biti na mehanizmima regulacije biološkog časovnika, što je veoma aktuelno pitanje u savremenoj nauci i za šta je nedavno dodeljena Nobelova nagrada za oblast fiziologije i medicine. Deo vremena će biti rezervisan za diskusiju, sa stručnim saradnicima, rezultata ovogodišnjih polazničkih istraživanja i njihovoj pripremi za učešće na konferenciji “Korak u nauku”.

Seminar hemije je posvećen kompleksnim jedinjenjima. Cilj je da se polaznici, kroz seriju predavanja, upoznaju i ovladaju osnovnim pojmovima u okviru oblasti Hemije kompleksnih jedinjenja.

Tema seminara istorije je O teoriji u praksi. Cilj je da se polaznici podstaknu na razmišljanje o metodološkim pitanjima i o različitim pristupima koje istorijska nauka može imati. Nastava će biti organizovana u dva nastavna bloka.
Tema prvog će biti istoriografska škola „Anala“. Osim razmatranja pravaca i dometa koje je ona dosegla, u fokusu će posebno biti koncept dugog trajanja u proučavanju prošlosti. Drugi segment programa biće posvećen knjizi engleskog istoričara Edvarda Haleta Kara, Šta je istorija?

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.