Mestra za sahranjivanje ima samo na Novom groblju

imageRazmatrana je informacija o stanju gradskih i seoskih grobalja na teritoriji grada Valjeva. JKP „Vidrak“ Valjevo kao vršilac ove komunalne delatnosti je dostavio Gradskom veću izveštaj o stanju grobalja koja su u upotrebi.

Iz dostavljenog materijala o stanju grobalja na području Valjeva može se konstatovati da je Novo groblje uređeno i na njemu ima još mesta za sahranjivanje. Zbog postojanja mogućnosti širenja je potrebno uraditi proširenje infrastrukture, električne mreže i video nadzora. Ostala groblja su infrastrukturno uglavnom neuređena i na njima nema mesta za sahranjivanje, pa ih je potrebno priširiti pribavljanjem novih nepokretnosti.
Seoska groblja kako stara tako I novija su neuredjena, pretežno zpuštena I zarasla u rastinje I iste niko ne održava, a sahranjivanje je stihijsko. Po selima je sve više grobova po njivama, imanjima, dvorištima kuća, a u iuzveštaju se navodi da grobova ima I pored putne infrastrukture.U svim ovim slučajevima radi se o nezakonitoj praksi kojoj se teško može suprotstaviti.
Nadležni za kršenje zakonskih odredbi po ovom pitanju su komunalna I sanitarna inspekcija . U izveštaju koji je dostavljen Veću od strane JKP “Vidrak” se navodi da je bilo intervencija od strane ovih inspekcija, ali samo u slučajevima pojedinačnih prijava gradjana.
Grad Valjevo do sada nije obezbedjivao finansiske I druge kapacitete za upravljanje grobljima I na seoskom području, a preduzeće “Vidrak” koje je ovlašćeno za ovu vrstu usluga nije ni tehnički opremljeno za kontinuirano pružanje ove usluge.
Po ranijoj odluci grada JKP “Vidrak” se stara o šest grobalja I to: Novo groblje, Gradac, Kličevac, Boričevac, Gorić I Popare.
Na Novom groblju kako se navodi u iveštaju Vidraka neophodno je uraditi infrastrukturu I to 710 metara asfaltnog puta širine 3 metra, proširenje električne mreže sa rasvetom I video nadzorom kao I ogradjivanje od strana Kalemegdanske ulice I Splitske.
Na groblju u Gradcu mesta za sahranjivanje više nema sem onih koja su ranije zakupljena. Ne postoji ni potreba za proširenjem ovog groblja.
Na groblju u Kličevcu nema novih grobnih mesta, a li postoje parcele za koje grad treba da proveri vlasništvo I pokuša otkup. I ovo groblje je inrastrukturno uredjeno.
Novih grobnih mesta nema ni na groblju na Boričevcu, a li ni potencijalnog prostora za proširenje, a u izveštaju JKP Vidrak se navodi da se već vrše nasumična sahranjivanja na pracelama koje pripadaju Vojsci Srbije .
Nema više grobnih mesta ni u Goriću gde je prilazni put u lošem stanju , ali postoje parcele koje grad može otkupiti.
Ni na groblju u Poparama više nema novih grobnih mesta, a ovo groblje nema ni pristupni put, nije ogradjeno , lai ni vodovodnu mrežu. Problem ovih parcela je što mesta za proširenje nema dok je sam teren vrlo nepristupačan za sahranjivanje. Kako se ustanovilo da je cello groblje na jednoj velikoj steni JKP Vidrak konstatuje I da nije tehnički opremljen za kopanje na takvom prostoru.
U više navrata do sada moglo se čuti da “Vidrak” u radnoj jedinici Groblje ne raspolaže dovoljnim brojem zaposlenih radnika.
U dostavljenom izveštaju sa sednice Veća se sem činjenice da je Veće razmatralo ovu tačku dnevnog reda I istu usvojilo ne navodi da li je bilo rasprave I predloga po ovom pitanju, odnosno da li će grad preduzeti odredjene mere za proširenje pojednih grobalja I uredjenje infrastrukture.
S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.