Jačanje zaštite prava potrošača

imageSkoro trogodišnje iskustvo u primeni Zakona o zaštiti potrošača (septembar 2014) ocenjuje se kao pozitivno sa gledišta sve veće informisanosti građana o njihovim potrošačkim pravima, po osnovu broja sporova rešenih u korist potrošača vansudskim putem, kao i sa gledišta postepenog smanjenja broja trgovaca koji su skloni nepoštenoj poslovnoj praksi u odnosu na potrošače.

Pojačan inspekcijski nadzor i sudska zaštita prava potrošača sve su prisutniji u našoj stvarnosti što ceo sistem čini delotvornijim.
Ohrabreno navedenim saznanjima Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, odnosno njegov Sektor za zaštitu potrošača je polovinom jula raspisao konkurs za finansiranje programa od javnog interesa na temu „Jačanje zaštite prava potrošača“, sa fondom od 15 miliona dinara.
Konkursom se zahteva da ponuđeni program obavezno sadrži predloge o unapređenju informisanja i obuke (edukacije) potrošača o njihovim pravima, o pružanju praktične pomoći potrošačima koji su u sporu sa trgovcima i o unapređenju njihove pravne zaštite.
Konkurs je raspisan za celu teritoriju Republike Srbije koja je za ovu priliku podeljena u 4 oblasti: Vojvodina, grad Beograd, istočna i južna Srbija, Šumadija i zapadna Srbija. Smatra se da je zaštita prava potrošača naviše napredovala u prva dva regiona, a da je najmanje zastupljena u regionu Šumadije i zapdne Srbije u koji spada i grad Valjevo.
Udruženje valjevskih potrošača – VAPOT izvršilo je analizu razloga koji uzrokuju takvo stanje na teritoriji svog delovanja, stanje u kojem ni jedno od dva udruženja potrošača nije u mogućnosti da konkuriše za sredstva Ministarstva.
I pored toga što Organizacija potrošača Valjeva (OPV) postoji punih 10 godina, što je ostvarila značajne rezultate u zaštiti ličnih i kolektivnih interesa građana Valjeva kao potrošača, ona iz budžeta Grada za sve to vreme nije dobila ni jedan jedini dinar. Njene aktivnosti jesu od javnog interesa, ali ta organizacija još uvek nema svoju kancelariju za kontakte sa građanima, nema neophodnu opremu za rad i – što je najbitnije – nema nikakvu podršku organa lokalne vlasti. Ono što ima jesu njeni članovi koji su posvećeni svom udruženju i građanima čije potrošačke probleme rešavaju bez ikakve naknade.
U potpuno istoj situaciji našlo se i Udruženje valjevskih potrošača koje egzistira manje od tri godine i koje je vrlo brzo uočilo „u kom grmu leži zec“. Taj „grm“ čine organi gradske lokalne samouprave koji zaštitu prava i interesa građana kao potrošača doživljavaju kao nepoželjan teret, kao nešto što im se nameće i što ih dodatno zamara. Oni još ne shvataju da je zaštita potrošača u funkciji unapređenja odnosa između aktera na tržištu roba i usluga za ličnu i porodičnu potrošnju (maloprodajnog tržišta), na kojem lokalne samouprave opština i gradova imaju i te kako značajnu ulogu. Oni takođe ne shvataju da udruženja potrošača nude partnerstvo i da svojim volonterskim aktivnostima doprinose poboljšanju kvaliteta proizvoda i usluga na dobrobit građana, ali i trgovaca.
I sve dok je tako u gradu Valjevu pa i u Kolubarskom upravnom okrugu koji slovi kao centar zapadne Srbije, male su šanse za unapređenje zaštite prava potrošača, makar i uz podršku Ministarstva. No ta nebriga lokalnih vlasti neće obeshrabriti postojeća udruženja da svoju društvenu misiju ostvaruju u granicama materijalnih, prostornih i kadrovskih mogućnosti. Naprotiv, zalagaće se za još veću informisanost građana o njihovim potrošačkim pravima, podsticaće ih da ta prava ostvaruju i pomagaće im u tome na sve moguće načine.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.