Informisanost o depresiji

imagePolaznica programa psihologije u Petnici, Una Lazić, učenica III razreda III beogradske gimnazije, na letnjem kampu istražuje stavove adolescenata prema vršnjacima koji pokazuju simptome depresije.

Cilj istraživanja je da se ispita povezanost znanja adolecenata o depresiji i njenim simptomima, unutrašnjeg i spoljašnjeg lokusa kontrole i vršnjačke afektivne vezanosti, sa stavovima adolescenata o vršnjacima sa simptomima depresije. Za potrebe istraživanja posebno je konstruisan test znanja o depresiji i simptomima depresije i u skladu sa temom istraživanja prevedene i adaptirane skale  za ispitivanje lokusa kontrole i vršnjačke vezanosti. Podaci su prikupljani onlajn, sve varijable su bile merene upitnicima postavljenim na onlajn platformu Google forms. Una je sama konstruisala upitnik informisanosti, uz pomoć svojih mentorki. Rezultati istraživanja pokazuju da je stav prema adolescentima koji pokazuju simptome depresije pozitivniji ako adolescenti znaju više o ovom problemu i ako su bolje i intenzivnije vezani za svoje vršnjake. Za lokus kontrole nije dobijena statistički značajna korelacija. Multipla regresija pokazuje da je informisanost bolji prediktor stava od vršnjačke afektivne vezanosti.Značaj istraživanja je y tome što navedeni nalazi mogu doprineti poboljšanju stavova i smanjenju stigmatizacije prema adolescentima sa simptomima depresije, što je, kao što je Una pokazala, najbolje učiniti putem informisanja.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.