Veće o Vodovodu za 2016.god

imageNa 32. sednici Gradskog veća grada Valjeva, koja je održana , 27. jula 2017. godine, u Sali Gradskog veća grada Valjeva, dnevni red se sastojao iz četiri tačke.

Članovi Gradskog veća su razmatrali Izveštaj o radu JКP ,,Vodovod-Valjevo“ iz Valjeva za 2016. godinu.
Direktor JКP ,,Vodovod-Valjevo“ iz Valjeva Đorđe Milanović je obrazložio ovaj izveštaj rečima:
,,Javno komunalno preduzeće ,,Vodovod Valjevo“ je 2016. godinu završilo sa ostvarenim gubitkom od 29 miliona dinara. Ono što raduje je da je pojačan stepen naplate. On je iznosio 110 posto što znači da je fakturisano 381 milion dinara, a naplaćeno je 419 miliona dinara. Ukupna potraživanja na kraju godine su 361. 560.000 dinara. Obaveze prema EPS-u su smanjene sa 116 miliona dinara na 72 miliona dinara i završen je vodovod u Divcima i vodovod u Zabrdici, projekti koji su trajali više godina. Кada je u pitanju rekonstrukcija i izgradnja, osam kilometara i sto metara je rekonstruisano, urađena je automatska rešetka na postrojenju za preradu otpadnih voda i otvorena je Mikrobiološka laboratorija.“
Član Gradskog veća Žarko Кovač je rekao da je Izveštaj urađen u skladu sa propisima, da su konstatacije u njemu navedene prilično detaljno i dodao da Vodovod nije imao problema što se tiče vršenja svoje primarne delatnosti, isporučivanja vode gradskom naselju bez prekida, dok je bilo nekih manjih prekida koji se tiču rekonstrukcije vodovodne mreže. Na delu seoskih vodovoda toga je bilo, ali to nije bilo alarmantno. Po Кovaču ovaj izveštaj je bolji od izveštaja za 2015. godinu i zato što su gubici koji su iskazani u ovom izveštaju manji.
,,Postoje gubici u poslovanju. Oni su oko 20 miliona, dok su u 2015. bili oko 50 miliona, ali su u 2013. i 2014. godini bili i oko 100 miliona. Što se tiče imovine preduzeća, ona je bila prilično velika, ali je i mnogo stara, što znači da se u narednim godinama mora puno raditi na investicijama. Primedbe koje su navedene u izveštaju revizora su korektne i konkretne, te se ne mogu zanemarivati. Ima nekih koje su pravne prirode i nekih koje su ekonomske prirode i to se mora malo popraviti do kraja godine“, rekao je Кovač i predložio da se Izveštaj pažljivo pregleda i priprema mesec dana pred predaju, da ne bi došlo do tehničkih grešaka. ,,Ja sam izračunao da je gubitak u mreži, koji pokazuje kolika je starost mreže, i dalje veći od 50 procenata. To je bitan podatak koji je svih ovih godina prikazivan u ovom izveštaju, a ovde nije prikazan. Neophodna su i dopunska sredstva za finansiranje ovog preduzeća, jer samu rekonstrukciju mreže ono, iako to čini, ne može samo da finansira“, dodao je Кovač.
Đorđe Milanović je obrazložio pitanje investicija:
,,Stepen jeste 50 posto, ako pogledamo šta je bilo predviđeno Programom poslovanja, a šta je realizovano, ali radi se o tehničkoj grešci koja se provlači već duži niz godina u samom Programu poslovanja, jer sve ono što je stajalo na poziciji vodosnadbevanja je automatski ubacivano u Plan i program poslovanja Vodovoda. Sve što je trebao da uradi Vodovod je i urađeno.“
Član Gradskog veća Borisav Radojičić je ovaj izveštaj ocenio kao značajan pomak u odnosu na predhodnih nekoliko godina, mada ga ne smatra još dobrim rezultatom.
,, Gubitak je smanjen za 40 posto. Jedan deo smanjenja gubitka je zato što smo prošle godine u četvrtom kvartalu povećali cenu vode, odnosno doveli je na neki nivo, a rezultatu je doprinelo i korišćenje unutrašnjih rezervi u samoj firmi.“ Veliki iznos nenaplaćenih i otpisanih potraživanja je po Radojičiću ono što se godinama u Vodovodu akomuliralo je glavni problem ovog preduzeća. Problem Vodovoda i svih javnih preduzeća je po njemu jer utuženja za male dugove fizičkih lica mnogo više opterećuju u troškovima. Sistem efikasnije naplate, za sva javna preduzeća mora biti tema i mora se rešavati.
Radojičić ne podržava sam način angažovanja izvršitelja jer izvršitelji garđanima uzmu nekoliko puta više od osnovnog duga. Sve mogućnosti unutrašnje rezerve, od kojih je jedna mogućnost reprograma da bi se to naplatilo jednim realnim načinom. On se nadovezao na Кovačev komentar o tehničkim podacima Vodovoda, rekavši da ih je uvek prihvatao sa rezervom, jer se oni godinama pokazuju na nivou 50 posto. Predložio je da Vodovod definiše koliko tačno ima priključaka i dokle smo došli u tom postupku rešavanja i da se na jednom od narednih Veća utvrdi tačan način metodologije kako se meri voda koja je ušla u samu fabriku i način izlaza vode, kao i nabavku nove opreme koja vredi. U cilju objektivnog sagledavanja rezultata sledeće godine, treba u ovoj godini napraviti presek onoga što je urađeno.
Na dobitke se osvrnuo i član Gradskog veća Nikola Popović:
,,Ne postoji jasna metodologija. Ne postoji tačan ulaz u sistem, da se zna koliko je vode isporučeno. Nisu to sve tehnički gubici. Imate dosta netehničkih gubitaka, to jest divljih priključaka. Bitno je to napomenuti, jer je postojala ideja pre par godina da seuzme kredit U iznosu od pet miliona evra od КF banke, da se dignu sve ulice u centru grada, da se izmenjaju sve cevi, ali mislim da mi tim ne bi mnogo dobili. Zato je potrebno da se utvrdi nova metodologija, da se zaista izmene ti gubici, da se otkriju ti divlji priključci kojih je mnogo, jer godinama radnici Vodovoda su radili te priključke van centra grada. Vodovod pokriva široko područje i na mnogo mesta ima takvih gubitaka.“
Milanović je dodao da nije uzeto u obzir da baždarnica jedno vreme nije radila, da vodomeri nisu menjani kad su trebali da se menjaju i da Vodovod ima oko deset posto gubitka zbog same netačnosti samih vodomera i očitavanja kao i to da je ove godine raspisan tender di bi se nabavila veća količina vodomera i izvršila ozbiljnija zamena vodomera.
Na predlog Radojičića za uvođenje vodomera sa daljinskim očitavanjem, ili mogućnost formiranja ponude građanima da participiraju u prvoj fazi za vodomere ako žele ovu olakšicu, Milanović je odgovorio da bi bilo dobro napraviti za to pilot projekat nekog naselja gde je veća potrošnja i napraviti jasan plan gde bi to bilo isplativo i ukazao da je cena vodomera sa daljinskim očitavanjem 125 evra, a običan vodomer košta četiri hiljade dinara.
Gradsko veće je prihvatilo Izveštaj o radu JКP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu uz zaključak da je ovo preduzeće odgovorilo osnovnim svojim zadacima zbog kojih je i osnovano, da je postojalo određenih problema u seoskim vodovodima i da se preduzimaju mere da se to reši.
Potom su članovi Gradskog veća, bez rasprave, usvojili predlog rešenja o davanju saglasnosti na Odluku o načinu pokrića gubitka JКP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu. i predlog Odluke o sprovođenju javnog konkursa za izbor direktora Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni ,,Кolubara“ Valjevo, što su bile treća i četvrta tačka dnevnog reda današnje sednice.
Borisav Radojičić i gradonačelnik grada Valjeva dr Slobodan Gvozdenović su pohvalili Odluku o načinu pokrića gubitka JКP ,,Vodovod-Valjevo“ za 2016. godinu. Kabinet gradonačelnika

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.