JP Kolubara u 2016.god

imageGradsko veće razmatralo je izveštaj o radu Javnog preduzeća za upravljanje i korišćenje regionalnog višenamenskog hidrosistema Stubo-Rovni „Kolubara“ za 2016. godinu. 

 

Obaveze preduzeća su iznosile 9.608.213.418,00 dinara. Najveći deo obaveza su državna davanja povezana sa inevsticijama u iznosu od 8.393.178.018,00 dinara i odnose sa na uplate koje vrši Ministarstvo- Republička direkcija za vode, kao i dugoročne obaveze koji se mogu konvertovati u kapital u iznosu od 1.144.420.392,00 dinara. Obaveze iz poslovanja JP „Kolubara“ iznose 31.312.645,00 dinara. Ukupna investiciona ulaganja u 2016. godini iznosila su 201.238.627,00. Prihodi iznose 54.900.922,00 dinara. JKP „Kolubara“ ne posluje kao dobitna organizacija, tako da ne ostvaruje dobit iz poslovanja, pošto su prihodi jednaki rashodima.
Do rasta rashoda u 2016. godini došlo je zbog povećanja troškova amortizacije za građevinske objekte i opremu. Naime, objekti fabrike vode i CS Paklje koji su vlasništvo JP Kolubara bili su dati na korišćenje JKP Vodovod Valjevo, ali je ovo preduzeće na dan 31.12 iste objekte vratilo JP Kolubara čime su troškovi po osnovu plaćanja amortizacije pali na teret Kolubare za CS Paklje 2 miliona dinara, a za fabriku vode na Pećini u iznosu od 23 290 198 dinara.
Upravo ova tema vlasništva bila je tema i rasprave pri čemu su članovi Veća bili iznenađeni činjenicom da pomenuti objekti nisu vlasništvo Vodovoda. Članovi Veća zatražili su da se decidno utvrdi čija je CS Paklje. Da su ovi objekti vlasništvo Kolubare potvrdio je vd direktor JP Kolubara Dragan Živanović. Da su oba preduzeća vlasništvo grada podsetio je predsednik Skupštine Milorad Ilić rekavši da grad mora urediti odnose kada je vlasništvo u pitanju. Od načelnika uprava je zatraženo da pronađu način kako da se imovinski odnosi reše. Zamenik gradonačelnika Dragan Jeremić je informisao Veće da je novi član Veća, Žarko Kovač već dobio zadatak da reši odnose između ova dva javna preduzeća. „Treba da oformimo i Radnu grupu u vezi toga. Kolubara mora da izađe sa jasnim planom šta treba uraditi da ovo preduzeće konačno počne da ostvaruje dobit. Da više nemamo situaciju u kojoj jedna bulumenta ljudi koja sedi gore već nekoliko decenija uradi nešto konkretno. Neka kažu šta je potrebno, da se definiše šta još iz projekta nije urađeno i da već jednom saznamo ko je kriv za to što projekat nije poštovan i što se nije radilo dinamikom koja je rečena pa je došlo do preskakanja pojedinih pozicija. Tražim jasan i tačan izveštaj o tome i da to ne bude megalomanski projekat koji je samo u perspektivi“, rekao je Jeremić.
Član Veća Nikola Popović izneo je predlog da se ova dva preduzeća integrišu. „ Treba naći rešenje kako da se ova dva preduzeća integrišu, a da se Vodovodu ne naplaćuje voda. Kolubara će početi da donosi dobit vrlo brzo i zato predlažem da oformimo Komisiju o integraciji.“, rekao je Popović.
Gradonačelnik Gvozdenović je pre svega naglasio da se grad najpre mora obezbediti po pitanju sopstvene imovine nakon čega se može ispitati mogućnost integracije
Kabinet gradonačelnika
 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.