Ugašena PR služba

imageGradsko Veće donelo je odluku o Gradskim upravama Grada Valjeva u okviru koje je sadržano i ukidanje gradske službe za odnose sa javnošću. U toku jučerašnjeg dana dosadašnje zaposlene na ovim poslovima dobile su nova rešenja i nova radna mesta.

Grad Valjevo više nema posebno Odeljenje za informisanje već su protokol i odnosi sa javnošću sada sadržani u posebnoj organizacionoj jedinici- Kabinet gradonačelnika.
U usvojenoj odluci se navodi:
„Član 21.
Kabinet gradonačelnika je posebna organizaciona jedinica koja obavlja :
-stručne savetodavne i administartivno tehničke poslove koji su zančajni za rad gradonačelnika,
-protokolarne poslove i poslove informisanja za organe grada,
-poslove za potrebe gradonačelnika  i zamenika gradonačelnika koji se odnose na saradnju Grada sa drugim gradovima i opštinama, državnim organizacijama i organima,
-organizovanje protokola povodom prijema predstavnika domaćih i stranih institucija
-organizovanje protokola povodom dodeljivanja javnih priznanja Grada, mnifestacija od značaja za grad i drugih protokolarnih poslova za potrebe organa grada,
-poslove pripreme radnih i drugih sastanaka, i poslove praćenja aktivnosti na realizaciji utvrdjenih obaveza,
-poslove tehničkog sekretara Gradonačelnika,
-poslove ostvarivanja saradnje sa sredstvima javnog informisanja , organizacije konferencije za štampu, kao i ostale poslove vezane za odnose sa javnošću,
-i druge poslove vezane za ostvarivanje nadležnosti Gradonačelnika“
Valjevski mediji još uvek nisu dobili zvaničnu informaciju o tome ko su lica sa kojima mediji mogu ostvarivati kontakt niti kontak telefone , a ni saopštenje u vezi  predvidjenog načina komunikacije.
Lica koja su do sada obavljala ove poslove rasporedjena su na druga radna mesta u okviru Gradske uprave, matična služba, skupštinski poslovi, odeljenje za društvene delatnosti.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.