Sve veći broj maloletnika u sukobu sa zakonom

imagePodaci o broju maloletnih prestupnika I dece sa problemima u ponašanju u Valjevu su poražavajući u 2016. godini. Njihov broj ne samo da nije smanjen već je uvećan do tri puta.

Ukupan broj maloletnika sa problemima u ponašanju u 2016. godine na evidenciji Centra za socijalni rad bilo je 112 od čega je novoevidentiranih bilo 88 , a prenetih iz 2015. godine 24. najveći broj savetodavnog usmeravanja voditelja sljučaja Centra za socijalni rad odnosio se na pomoć u vaspitanju i razvojnim problemima dece koja su krivično neodgovorna.
Ništa bolja situacija nije ni sa maloletnicima u sukobu sa zakonom na evidenciji Centra u 2016. godini kojih je bilo 141 od čega je 110 novoevidentiranih , a 31 prenet iz prethodnih godina.
Najčešće vršena krivična dela su kradje i teške kradje , razbojništvo, nanošenje lakih i teških telesnih povreda , otudjenje tudje stvari . U doredjenom broju slučajeva uzrok asocijalnog ponašanja je zdravstveni problem deteta gde je potreban kontinuiran rad sa dečijim psihijatrom.
Centar za socijalni rad u 2016. godini izrekao je 24 mere pojačanog nadzora, 2 vaspitna naloga što se odnosi na poravnanje sa oštećenim kako bi se nadoknadila šteta , izvinjenjem ili radom ili na neki drugi način, 4 vaspitane mere posebne obaveze, 1 zavodska mera upućivanja u vaspigtno porpavni dom i 1 krivična sankcija maloletničkog zatvora.
Evidentirana su 92 izrvšioca prekršaja i dostavljeno 92 nalaza i mišljenja prekršajnom sudu. Višem sudu Centar za socijalni rad dostavio je 137 izveštaja za izvršioce krivičnih dela.
„ Prepoznata je potreba za osnivanjem i radom dnevnog boravka za decu sa asocijalnim ponašanjem, koja će pružiti stručan , sistematičan i kontinuiran savetodavni i psihoterapijski rad sa decom iz ove populacije i njihovim porodicama, ali i kao usluga kojom će se ostvarivati sprovodjenje jedne od vaspitnih mera i naloga izrečene od strane suda”, navodi u izveštaju o radu za 2016. godinu direktorka Centra Katarina Vlajković.

Koliko se stanje pogoršalo čpo pitanju maloletnika u sukobu sa zakonom, svedoči podatak da je do ozbiljnog povećenja došlo upravo kod krivično neodgovorne dece odnosno dece do 14 godina gde je u prošloj godini bilo 34 novoevidentirana. U istoj godini novoevidentiranih u uzrastu od 14 do 15 godina bilo je 21, a od 16 do 17 godina 41 dete . Povećanje broja postoji i kod mladjih punoletnika od 18 do 20 godina kojih je bilo 14 novoevidentiranih u odnosu na 6 iz prethodnih godina.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.