Pravo i pravda

      Нема коментара на Pravo i pravda

imageJoš 9. aprila 2014.god komunalna policija podnela je krivične prijave protiv lica Slobodana Gvozdenovića I Saše Milinovića, tužilaštvo postupa tek sada. U ceo slučaj bio je umešan I tadašnji načelnik komunalne policije Goran Milivojević. Izvesno je da su dva učesnika  napredovala od tog slučaja , a Milinović još nije politički aktivan.Ili je uvek bilo, jedno je pravo , a drugo je pravda?

U reakcijama na vest Vamedie da je počelo postupanje tužilaštva u slučaju napada na komunalne policajce u noći izmedju 30. I 31. marta 2014. godine moglo se izmedju ostalog čuti nezvanično da prijava postoji samo protiv Saše Milinovića tadašnjeg vlasnika noćnog kluba Prezident. Ipak u pozivu komunalnim policajcima koje je uputilo tužilaštvo se navodi da se pozivaju u svojstvu svedoka u predmetu protiv Saše Milinovića I drugih. Koji su drugi nije poznato.
Napad na službeno lice ko god da je izvršio po zakonu bi trebalo da bude I pozvan na odgovornost. Krivične prijave komunalna policija podnela je bez razlike I za jedno I za drugo lice dana 9.4.2014. godine samo devet dana nakon samog dogadjaja I dva dana nakon što je policija predala predmet tužilaštvu.” Na osnovu člana 280 stav 1 ZKP, oštećeni komunalni policajci Đukić Darko i Đurđević Rade oba iz Valjeva protiv osumnjičenih Gvozdenović Slobodana iz Valjeva(lični podaci) i protiv Milinović Saše iz Valjeva (lični podaci), podnose sledeću: Krivičnu prijavu…”

U podnetoj krivičnoj prijavi se nakon detaljnog opisa samog dela navodi: “ Na ovaj način  se u radnjama osumnjičenih stiču bitna obeležja krivičnih dela napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti iz člana 323 stav 1 KZ i krivičnog dela ugrožavanje sigurnosti iz člana 138 stav 3 u vezi sa stavom 1 KZ. Naime, u konkrentom slučaju osumnjičeni Gvozdenović je pretio da će napasti službena lica u vršenju službene dužnosti, pri čemu je istovremeno ista službena lica – oštećene komunalne policajce uvredio na napred opsiani način. Kada je u pitanju osumnjičeni Milinović isti je ozbiljnom pretnjom da će napasti na život i telo oštećenog Đurđević Rada koji je u konkrentom slučaju vršio službenu dužnost, a sama pretnja se odnosila na vršenje službene dužnosti, ugrozio sigurnost oštećenog, čime je u njegovim radnjama ostvareno biće navednog krivičnog dela.”
Sad je pravo pitanje šta je još trebalo da se dogodi?
Ali u ovom slučaju na licu mesta nisu bili samo Gvozdenović I Milinović već I sadašnji načelnik komunalne policije Goran Milivojević koji je umesto da zaštiti svoje zaposlene stao na stranu onih koji su ih maltretirali. Milivojević je sada načelnik Kolubarskog okruga sa očito odličnim preporukama.
Slobodan Gvozdenović je nakon ovog slučaja postao narodni poslanik , a sada I gradonačelnik Valjeva.
A šta kaže zakon u slučaju sprečavanja službenog lica u vršenju službene radnje:
Član 322
(1) Ko silom ili pretnjom da će neposredno upotrebiti silu spreči službeno lice u vršenju službene radnje koju preduzima u okviru svojih ovlašćenja ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
(2) Ako prilikom izvršenja dela iz stava 1. ovog člana učinilac uvredi ili zlostavi službeno lice ili mu nanese laku telesnu povredu ili preti upotrebom oružja,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
(3) Ko delo iz st. 1. i 2. ovog člana učini prema službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti ili dužnosti čuvanja javnog reda i mira, sprečavanja ili otkrivanja krivičnog dela, hvatanja učinioca krivičnog dela ili čuvanja lica lišenog slobode,
kazniće se zatvorom od jedne do osam godina.
(4) Ako prilikom izvršenja dela iz st. 1. i 3. ovog člana učinilac službenom licu nanese tešku telesnu povredu,
kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.
(5) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.
(6) Ako je učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica, može se osloboditi od kazne.
Napad na službeno lice u vršenju službene dužnosti
Član 323
(1) Ko napadne ili preti da će napasti službeno lice u vršenju službene dužnosti,
kazniće se zatvorom od tri meseca do tri godine.
(2) Ako je pri izvršenju dela iz stava 1. ovog člana službenom licu nanesena laka telesna povreda ili je prećeno upotrebom oružja,
učinilac će se kazniti zatvorom od šest meseci do pet godina.
(3) Ako je delo iz st. 1. i 2. ovog člana učinjeno prema službenom licu u vršenju poslova javne ili državne bezbednosti,
učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do osam godina.
(4) Ako prilikom izvršenja dela iz st. 1. i 3. ovog člana učinilac službenom licu nanese tešku telesnu povredu,
kazniće se za delo iz stava 1. zatvorom od jedne do osam godina, a za delo iz stava 3. zatvorom od dve do deset godina.
(5) Za pokušaj dela iz stava 1. ovog člana kazniće se.
(6) Učinilac dela iz st. 1. do 3. ovog člana koji je bio izazvan nezakonitim ili grubim postupanjem službenog lica može se osloboditi od kazne.
Učestvovanje u grupi koja spreči službeno lice u vršenju službene radnje
Član 324
(1) Ko učestvuje u grupi koja zajedničkim delovanjem spreči službeno lice u vršenju službene radnje ili ga na isti način prinudi na vršenje službene radnje,
kazniće se za samo učestvovanje zatvorom do dve godine.
(2) Za pokušaj će se kazniti.
(3) Kolovođa grupe koja izvrši delo iz stava 1. ovog člana,
kazniće se zatvorom od šest meseci do pet godina.
Sporost pravosudnih organa nije novost u Srbiji , ali sada kada je nakon dve I po godine ovaj slučaj dobro odstojao , da li možemo da postupamo po zakonu? A Zakon kao Zakon trebao bi da bude jednak za sve bez razlike. Da li je zaista tako , ostaje da se vidi.

S.V.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.