Letnje škole fizike u Petnici

imageOd 27. jyna do 5. jula na programu su letnje škole fizike, društvenohumanističkih nauka, hemije i geo nauka. Namenjene su polaznicima koji ove godine prvi put pohađaju navedene programe.

Fizika
Polaznike letnje škole fizike očekuje osam dana rezervisanih za upoznavanje sa zanimljivim fizičkim fenomenima, radom u optičkoj laboratoriji, gluvoj sobi i prvi koraci u programiranju. Za vežbu Određivanje momenta inercije tela, polaznici treba da sami osmisle aparaturu i metod rada. Određivanje debljine dlake kose difrakcijom laserske svetlosti, koeficijenta površinskog napona tečnosti, Plankove konstante… polaznici seminara će kroz ove i brojne druge eksperimente upoznati zanimljive fenomene iz oblasti mehanike, termodinamike, optike i elektronike…
Intenzivan rad u laboratoriji biće praćen teorijskom pripremom i uputama za rukovanje instrumentima, obradom rezultata merenja i pisanjem izveštaja. Saradnici programa fizike će održati predavanja o uvodu u programiranje u programskom jeziku Octave.
U trenutcima predaha održaće se takmičenje u konstrukciji aviona od ograničenog broja komponenata, a pobednik će biti ona ekipa čiji avion ostvari veći domet.
Poslednjih dana polaznici će raditi na mini-projektima uz pomoć mentora, bivših petničkih polaznika, Maria Cekića i Tamare Šekularac koji sada studiraju na Robinson i Triniti koledžu Univerzizeta u Kembridžu. Ova vežba će polaznicima pružiti priliku da predlože svoje ideje, sagledaju probleme njihove realizacije i kroz interakciju sa saradnicima osmisle metod rešavanja problema.

Društvenohumanističke nauke
Letnja škola društvenohumanističkih nauka obuhvatiće odabrana poglavlja iz oblasti književnosti, drame, istorije, sociologije, antropologije i psihologije. Gošća iz SAD, dr Jelena Petrović, sa Univerziteta Stetson, održaće predavanje Istorijska kriminalizacija migracija putem medija i pravnog sistema: slučaj SAD. Studenti-asistenti će predstaviti sopstvena istraživanja koje su radili u ISP, što će biti uvod u vežbe – rad na samostalnom projektu, pri čemu će se polaznici susresti sa načinom i metodologijom istraživanja u oblasti društvenohumanističkih nauka.
Na kraju seminara polaznici će izlagati rezultate svojih istraživanja pred drugim polaznicima i saradnicima i na taj način učiti kako da na jasan i razumljiv način prezentuju svoje pred grupom

Hemija
Na programy je još jedna letnja škola hemije, a koncipirana je tako da obyhvata set vežbi iz oblasti analitičke hemije. Cilj seminara je da se polaznici upoznaju sa osnovnim metodama analitičke hemije što predstavlja važnu i neophodnu stepenicu u radu na njihovim samostalnim projektima.
Rady y laboratoriji prethode teorijska predavanja i demonstacione vežbe čiji je zadatak da polaznike ypozna sa syštinom i svrhom svake od oblasti y kojima će se izvoditi vežbe. Pre nego što sami pristype rady, polaznicima će se prezentovati pravila rada i bezbednosti y laboratoriji.
Pripremljen je set interesantnih vežbi kao što sy hromatografija, optičke metode instrymentalne analize, elektro metode, odvajanje smeša, ekstrakcija etarskih ylja, određivanje proteina, sinteze organskih i neorganskih preparata…

Geo nauke
Letnja škola geo nauka realizuje se pod nazivom Metode geo istraživanja. Zadatak seminara je da polaznici, kroz teorijski i praktičan rad, upoznaju metode geoloških i hidrohemijskih istraživanja i laboratorijskih ispitivanja, prikupljanje podataka, njihovu obradu i analizu dobijenih rezultata. Polaznici treba da ovladaju radom sa topografskom kartom i geološkim kompasom, da savladaju tehniku merenja i utvrđivanja određenih parametara na terenu, laboratoriji i kabinetu, da nauče da urade grafičku intrepretaciju dobijenih rezultata i upoznaju način izrade i sadržaj Programa istraživanja.
Program letnje škole se izvodi iz oblasti geologije i hidrohemije. Obe teme se realizuju kroz predavanja, zadatke i vežbe. Navodimo neke od interesantnih naslova: Strukture u Zemljinoj kori, Geološko kartiranje, Geološki kompas, Fosili, Opšta geološka i hidrogeološka svojstva terena šire okoline Valjeva, Mineralne sirovine, Istraživanje voda u prirodi, Hemijska i mikrobiološka analiza prirodnih voda, Zagađenje podzemnih voda…
Predviđene su vežbe iz sledećih oblasti: topografija, strukturna geologija, paleontologija, hidrologija, hidrogeologija, analitička hemija, hidrohemija… Vežbe će se izvoditi kroz rad na terenu, u laboratorijama i kabinetima IS Petnica.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.