Predah smeštaj

      Нема коментара на Predah smeštaj

imageMinistarstvo za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja je u okvir konkursa za podršku OSI odobrilo Udruženju Naši snovi realizaciju projekta Predah usluga.To je, inače, nastavak rada na projektima koje Ministarstvo kontinuirano podržavalo Udruženju Naši snovi od 2012.g.Vrednost projekta je 578 000. I trajaće 9 meseci.

Usluga Predah smeštaj doslovno znači period odmora i pomoć koja se pruža roditeljima ili starateljima dece sa smetnjama u razvoju.Pruža se privremeno i kao kratkotrajno olakšanje od odgovornosti i brige.Ne treba zaboraviti da je porodica koja brine o svom članu koji ima smetnje u razvoju, isuviše dugo bez predaha i vremena za sebe i druge oko sebe, drugu decu, supružnike, prijatelje, što pojačava stres i vodi u sve teže probleme.Usluga koju su roditelji u svetu prepoznali kao vitalan servis koji može da izađe u susret potrebama porodicama koji brinu o deci sa smetnjam u razvoju, svakako je usluga Predah.Projekat Predah roditeljstvu namenjen je prvenstveno roditeljima, i omogućava kratkotrajni smeštaj njihove dece kako bi obavili svoje obaveze, otišli na kraća putovanja, dodatno se radno angažovali, posvetili se sebi ili drugim članovima porodice.Urgentnim smeštajem, po potrebi, u vanrednim situacijama, pomagaće se porodici smeštajem deteta u sigurnom i poznatom okruženju.
U toku pružanja usluge Predah smeštaj podrška se pruža kako korisniku tako i porodici.Svaki boravak u Predahu podrazumeva unapred planirani režim dana, gde je posebno važan individualni rad sa svakim korisnikom.
Aktivnostima namenjenim korisnicima razvijaćemo praktične veštine svakodnevnog življenja, uz poštovanje prava na izbor aktivnosti koje po sadržaju najviše odgovaraju potrebama korisnika. Stručni tim organizovaće tretman za svakog korisnika u skladu sa njegovim potrebama, mogućnostima, očuvanim potencijalima. Korisnici usluge imaće priliku da češće učestvuju u gradskim dešavanjima sa ciljem integracije u lokalnu zajednicu.
Udruženje Naši snovi će podići svoje stručne kompetencije, a lokalna samopurava i stanovništvo imaće jasniju sliku o potrebama osoba sa invaliditetom i značajem usluga socijalne zaštite u podizanju kvaliteta njihovog i života porodica.Na ovaj način se pomaže prirodnoj porodici da opstane i adekvatno brine o detetu sa smetnjama i jačaju kapaciteti porodice za svakodnevno životno funkcionisanje.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.