Neko u katastru pogrešio namerno ili slučajno?

imagePriča vezana za Tadića mlin u Valjevu i njegovo vraćanje nasledniku u procesu restitucije i dalje traje. Trenutno se čeka RGZ kako bi bila izvršena ispravka upisa vlasništva nad ovim objektom jer je kako pravobranilaštvo tvrdi nedvosmisleno dokazano da država nikada nije prenela vlasništvo ni na koga pa ni na Tijosava Ninovića . Ovaj objekat, čija se vrednost procenjuje na milion evra , je volšebno menjao vlasnike bez dozvole države .

Milan Vukosavljević,sin Mileve Mile Vukosavljević, rođene Tadić, kojoj je ovaj imetak komunistička vlast oduzela 1948. godine zatražio je povraćaj svoje imovine i to u naturalnom obliku. Da bi ovaj zahtev bio ispunjen i država mogla da nasledniku vrati prelepi objekat na obali reke Gradac, bilo je neophodno da se utvrdi vlasništvo nad objektom . Državno pravobranilaštvo ustanovilo je u postupku, da država nikada ni na koga nije prenela vlasništvo niti dala saglasnost za prenos dok u katastarskim knjigama kao vlasnik ipak stoji upisan Tijosav Ninović rukovodilac KUD-a Gradac. Ustanovivši grešku, pravobranilaštvo je od katastra zatražilo ispravku upisa što je ovdašnji katastar odbio. “Kako je bez ikakvog pravnog osnova nacionalizovana imovina u konkretnom slučaju izašla iz režima državne svojine na štetu Republike Srbije, Državno pravobranilaštvo podnosi zahtev za ispravku greške.”, navelo je pravobranilaštvo u zahtevu prema katastru.

image Nakon odbijanja unosa ispravke, pravobranilaštvo je uputilo žalbu ministarstvu gradjevine i saobraćaja .„Katastar je iz samo njima znanih razloga odbilo taj zahtev pa je pravobranilaštvo izarazilo žalbu ministarstvu gradjevine . Ovo ministarstvo trenutno ima preko 100 000 nerešenih predmeta i na moju advokatsku urgenciju jer se radi o postupku restitucije pred sudom oni su predmet prosledili RGZ-u. To je bilo u jesen prošle godine i do danas RGZ nije još razmatrao slučaj vezan za Tadića mlin“, priča za Vamediu advokat Milana Vukosavljevića, Tihomir Konstantinović, koji traži povraćaj ovog objekta koji pre nacionalizacije pripadao njegovoj majci Milevi.
Po stavu državnog pravobranilaštva nedvosmisleno je dokazano da nakon nacionalizacije država nije dala saglasnost za otudjenje ovog objekta iz svog vlasništva .“ Pravobranilaštvo smatra da je do greške u upisu vlasništva nad ovim objektom došlo prilikom objedinjavanja katastarskih i zemljišnih knjiga . Da li se radi o namernoj ili slučajnoj grešci biće dokazano u ovom postupku. Naime, ono što je važno jeste da ne postoji nijedan dokument niti izjava države da vlasništvo nad ovim objektom prenosi bilo kome . Ta ispravka upisa bitna je u postupku restitucije jer naslednik Tadića mlina traži da se mlin vrati u naturalnom obliku“, objašnjava Konstantinović.

image Mlin je, inače, 28. aprila 1948. godine, nacionalizovan od prethodnog vlasnika.Na neki način Tijosav Ninović rukovodilac KUD-a Gradac potom je došao do Tadića mlina i u potpunosti ga preuzeo .
Zbog učinjenog dela nezakonitog upisa vlasništva Konstantinović je podneo tužbu Tužilaštvu za organizovani kriminal koje je predmet prosledilo tužilaštvu u Valjevu.“ Da li u tom uppisu ima elemenata krivičnog dela? Ko je namerno ili slučajno pogrešio , znaće se kada tužilac u Valjevu pokrene ovaj postupak .Ko je dozvolio upis sa države na preduzeće „Mlineks“ i Društvo „Gradac“, a potom na Tijosava Ninovića , sve će biti razjašnjeno“, kaže Konstantinović.

Kako je Vamedia početkom prošle godine već izveštavala o slučaju borbe na sudu porodice pravnog naslednika i Tijosava Ninovića ,Vamedia je došla i do podataka da je još 1991 godine u Ugovoru o osnivanju mešovitog preduzeća Mlineks koji su osnovali KUD „Gradac“ i preduzeće Jupiter iz Valjeva sadržan udeo učešća KUD-a i gde stoji da KUD Gradac ulazi sa 49% vlasništva i ulaže 2/3 kuće zvane Parni mlin . Predsednik društva u tom trenutku bila je Slavica Pantić , a preduzeće Jupiter imalo je 6 vlasnika i u ovom procesu zastupao ga je Radojević Radojica. Svih šest lica koja su vlasnici firme Jupiter u tom trenutku bili su u upravi KUD-a Gradac. U tom ugovoru nikada se nije našla sala za igranje i potkrovlje zgrade. Tijosav Ninović bio je tada sekretar društva sa 36% što je bio i najveći procenat udela u novoosnovanoj firmi. Upravo preduzeće Mlineks upisano je kao prvi vlasnik , a potom isto vlasništvo volšebno je preneto na prvog čoveka KUD Gradac Tijosava Ninovića.Na koji način je jedino Tijosav Ninović nastavio korišćenje objekta pored nekoliko suvlasnika Vamediji nije poznato.
Za sada nije moguće ustanoviti ko je uopšte i na koji način prvenstveno dao na korišćenje KUD-u Gradac Tadića mlin , ali postoje nezvanična saznanja da je Tadića mlin pre toga bio u statusu korišćenja Valjevske kožare .Nema ni pisanih tragova o tome ko je takvo korišćenje i praktično preuzimanje tog objekta ikada dozvolio.
Advokat Konstantinović tvrdi da je po slobodnoj proceni vrednost objekta sobzirom na njegovu lokaciju i gabarit veća od miliona evra, a da Tijosav Ninović bez ikakvog osnova koristi godinama objekat . „ Za nas je jedno važno i merodavno da ne postoje dokumenti niti osnov za prenos vlasništva odnosno upis koji je katastar uradio. Država to takodje tvrdi i ta dokumenta se nalaze baš u katastru. Pravobranilaštvo u Valjevu je uspelo da dokaže postupak upisa koji nije dobar i da se radi o čistoj grešci. Ovo će svakako biti rešeno jer ne može katastar u Valjevu da bude pametniji od pravobranilaštva i države , na kraju nema ni razloga za to jer je na njima da poštuju zakon. Naslednik neće odustati u to možete biti sigurni “, tvrdi advokat Konstantinović .
Zanimljivo je da je direktor katastra u vreme objedinjavanja zemljišnih i katastarskih knjiga bio Zoran Matić protiv koga već postoji nekoliko krivičnih prijava.
S.V.

 

 

 

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.