Direkcija za urbanizam i izgradnju se gasi

imagePolovinom ove godine odlukom države biće ugašena gradska Direkcija za urbanizam . Istovremeno će u Srbiji biti pogašene sve Direkcije koje su funkcionisale na ovaj način.

U ovoj godini kada gradska Direkcija za urbаnizаm, grаđеvinskо zеmlјištе, putеvе i izgrаdnju Vаlјеvа obeležava 20 godina postojanja ona će biti i ugašena . „To nije odluka grada već države i gašenje je najavljeno još prošle godine . Na koji način će nakon gašenja biti organizovan rad postojećih službi Direkcije odlučiće nova Skupština grada, ali su mogućnosti da ili bude jedno odeljenje u okviru Gradske uprave ili da bude rasformirana po sektorima . Urbanizam i gradjevinsko zemljište bi pripao već postojećem odeljenju urbanista, putevi i izgradnja moguće odeljenju za razvoj , ali sve to ostaje da se vidi . Nova Skupština će doneti odluku o tome“, kaže sadašnji direktor Direkcije Dragan Jeremić.

Gradska Direkcija do pre tri godine imala je svoje sopstvene prihode i račun , ali je odlukom revizora taj račun ugašen i Direkcija je postala korisnik budžeta odnosno gradskog računa . Svi prihodi Direkcije slivali su se u gradsku kasu , a najveći prihodi ostvaruju se od tehničkih prijema objekata . Ranijih godina po rečima zaposlenih ta sredstva Direkcija je koristila za nabavku računara, vozila i programa za rad da bi nakon odluke revizora za svaku nabavku tražena saglasnost grada i grad je bio taj koji je potrebno nabavljao .
Sadašnji direktor Direkcije Dragan Jeremić u više navrata do sada tvrdio je u javnosti da Direkcija nema potrebne kadrove i da se zbog zabrane zapošljavanja dovodi u pitanje sam rad . „ To se nije promenilo mi i dalje nemamo inženjere i elektro i gradjevinske struke , tu su neki tehničarki kojima je Dkirekcija prvi posao nikada nisu bili na nekoj gradjevini niti uključeni u neki posao , tri inženjera samo imamo , ali zato ima mnogo onih kadrova koji ne trebaju nikome . Možda je to prilika i za racionalizaciju da se zaista utvrdi šta je potrebno , šta je višak i koji ljudi ne bi mogli nigde da rade sa znajnjem koje poseduju. Nama treba kvalifikovan kadar . Grad trpi zbog toga“, kaže Jeremić.

Kakvu god odluku da donese nova Skupština ona mora biti dobro pripremljena , a za sada je potpuno nepoznato ko će recimo raditi nadzor nad radovima jer ukoliko grad bude naručilac grad ne može biti i nadzor . Da li to praktično znači da će grad morati da plaća privatnim agencijama i firmama i za tehničke prijeme i za izvršenje nadzora ? Koliko je to novca iz gradskog budžeta ? Nepoznato je i šta će se dešavati sa brojnim odlukama o putevima i drugim objektima gde se pojavljuje Direkcija , odnosno ko će biti upravljač tim putevima i objektima . Trenutno na svaki problem koji se pojavi Direkcija daje saglasnost o rešavanju i donosi odredjene mere . Ko će donositi tu vrstu odluka?

Nije isključeno da bi pogrešne odluke i još gore, nedovoljno dobro definisane odluke , mogle u potpunosti zakočiti grad . Jedino čemu Valjevo može da se nada jeste da će grad biti ekspeditivniji po pitanju tih odluka i da nećemo ponovo gledati scenario koji još uvek traje , a vezan je za Direkciju za robne rezrve. Tek ta priča o toj Direkciji liči sve više na indijsku seriju.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.