Strategija sporta menja odnos prema sportu u Valjevu

imageVeć naredne srede u 18 sati biće održana Javna rasprava o novoj Strategiji sporta 2016-2020 u Valjevu. Nova Strategija prati predloženi nacrt novog Zakona o sportu RS i težište stavlja na decu mlade , školski sport, sportsku infrastrukturu , medicinu . Nova Strategija predvidja i druge izvore finansiranja izuzev gradskog budžeta.

Stanje u sportu u Valjevu nije sjajno , ali nije ni katastrofalno , bio je stav od koga je krenula radna grupa za izradu Strategije sporta 2016-2020 u Valjevu . Pomenuta Strategija predlaže program na četiri godine i iz nje predlaže i specifične Akcione planove. „ Ova Strategija sadrži: pravne i strateške okvire , analizu stanja , istraživanje koje smo radili i sedam strateških oblasti . Tu je i finansiranje, infrastruktura, monitoring, evaluacija . Najvažniji deo jeste akcioni plan po oblastima. Deca i omladina, razvoj školskog sporta, rekreacija, sportska infrastruktura , razvoj i unapredjenje vrhunskog sporta, sportski stručnjaci , sprečavanje nasilja u sportu , anti doping i sportska medicina , finansiranje. Ovo je nacrt pripremljen za Javnu raspravu i usaglašen je sa pravnim okvirima“, ukratko je predstavio Strategiju Vojislav Andrić predsednik radne grupe .

Za sam dokument članovi radne grupe kažu da je ovo prvi dokument koji popisuje sve probleme u sportu i daje predloge za njihovo rešavanje navodeći i odredjene rokove . „ Definisani su prioriteti i vi znate da se u Skupštini razgovara o novom zakonu i imaćemo mogućnost da našu Strategiju upotpunimo tim zakonom . Prioritet je na školskom sportu jer je to Strategija Srbije , rekreaciju . Tendencija je da što više mladih bude obuhvaćeno sportom , ali i da se što veći broj gradjana uključi u sportske aktivnosti . Tu su sada i neke grupe koje nisu do sada bile prisutne , sport na selu , sport medju invalidima i veće uključivanje žena u sport“, kaže Andrić .
Radna grupa je konstatovala da u Gradu nema vrhunskog sporta i da je u tom pravcu potrebno ukrupnjavanje sportskih klubova . Do toga se kažu može doći finansijskim okvirima odnosno odredjivanjem nosioca nekog sporta od strane Sportskog saveza koji bi dobio najveću sumu novca dok bi ostali dobili značajno manje iznose . Interes bi pritom svih bio da se ostvare veći prihodi pa bi se u skladu sa tim i udruživali . Strategija obavezuje Grad na otvranje sportske ambulante za koju već duži niz godina klubovi iskazuju potrebu .
Novi predlog zakona predvidja izdvajanje 20% od ukupnih sredstava za sport za školski sport. Stim u vezi biće menjana i odluka o finansiranju . Favorizovani će biti oni koji se udružuju oko nekog sportskog projekta . Pomenutih 20% takodje će moći da iskoriste oni koji su udruženi oko programa . „ Niko bez programa neće moći da računa na sredstva . Nema sredstava na lepe oči .Nikakva tradicija i davna prošla vremena i prošli rezultati neće doneti sredstva već programi“, rekao je Andrić.
Za realizaciju Strategije potrebna je puna saradnja lokalne samouprave i istovremena rešenost svih da sport u Valjevu dobije jedan ozbiljan karakter. Jezik sporta kažu isključuje politiku , ali radna grupa poziva i političke partije da se uključe u realizaciju Strategije.
Radomir Simić iz SS danas je rekao da u Valjevu ne postoje po novim pravilima kategorisani vrhunski sportisti odnosno nema reprezentativaca . „ Mi Strategijom hoćemo da stvorimo uslove za stvaranje vrhunskih sportista . To podrazumeva unapredjenje sportske infrastrukture koja nije loša u školskom sportu , ali sve ostalo je u problemu . Nama je rečeno da pošto nemamo Univerzitet u gradu teško možemo da utičemo na stvaranje vrhunskih sportista. Zato mislimo da imamo uslove da stvorimo kvalitetne selekcije u kategoriji juniora i kadeta . Tu je prevashodno važna njihova sradnja sa školama i aktiviranje sportskih stručnjaka . Moramo znati ko može da radi sa decom kad je sport u pitanju . Po zakonu svi uskoro moraju biti licencirani. Potrebna je saradnja svih sportskih radnika i doza entuzijazma“, rekao je Simić.

Ipak činjenice pokazuju da je sport do sada krojila politka pa je veliko pitanje udaljavanja politike od sporta što bi trebalo da bude postignuto upravo kroz Strategiju. „ Potrebno je da Sportski savez dobije veći značaj , predvidjamo ovde da lokalna samouprava imenuje lice koje će pratiti kako se ovaj program sprovodi , da u Veću bude imenovano lice koje će se baviti sportom , značajniji uticaj Komisije za sport. Predvidjamo i koordinatora za školski sport . Optimisti smo da će Strategija biti prepoznata kao dobar pravac kojim Valjevo treba da ide , ako zaista želimo da sport ima mesto kakvo mu pripada u gradu. Krivci smo što mislimo da pitanje sporta nije samo pitanje sportskih radnika već je to medjuresorski problem i svi moju biti uključeni“, rekao je Andrić.

Radna grupa predvidja i finansiranje sporta van budžeta . Tu su pre svega sredstva iz republičkog budžeta, fondacije , banke i privredni subjekti , svi oni koji imaju konkurse za sport. Podjednako Strategija tu vidi i partnerstvo sa roditeljima i sredstva koje klubovi ubiraju po osnovu članarina , a za koja se trenutno ne vidi na koji se način troše.

Pomenuta Strategija , slobodna je procena Vamedie, odgovaraće svim klubovima u Valjevu posebno onima koji rade u većoj meri sa decom i mladima .Ako je suditi po rečenom na konferenciji za novinare na kojoj je strategija predstavljena razloga za zabrinutost imaće oni koji su do sada isključivo na osnovu tradicije i kako je Andrić rekao davnašnjih rezultata dobijali pozamašne sume novca. Na kraju kakvu god Strategiju grad da usvoji ona mora biti podržana od strane novog zakona koji opet prednost daje mladima , zapravo svima onima koji se sportom bave jer ga vole i teže postizanju dobrih rezultata ne zbog veće zarade već zbog želje da budu deo tima ili pojedinac koji pobedjuje. Ova Strategija trebalo bi da omogući Valjevu više momaka kao što je Miloš Teodosić i devojaka kao što je Ana Subotić. Hoće li je Valjevo usvojiti , videćemo vrlo brzo.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.