Od sledeće godine Zaštitinik gradjana i u Valjevu

imageValjevo će od 1. januara naredne godine imati Zaštitinika gradjana. Nakon mnogo inicijativa ova institucija konačno je ustanovljena i u Valjevu.

Odlukom Gradskog veća u Valjevu bi već od naredne godine trebalo da u funkciji bude i institucija zaštitinika gradjana. Ovo lice biraće Skupština i to na period od 5 godina .Za ovu namenu grad je opredelio 2,8 miliona dinara jer je za funkcionisanje Zaštitinika gradjana potrebna posebna služba u Gradskoj upravi.
Zaštitnik građana, po pritužbi građana ili sopstvenoj inicijativi, u posebnom postupku proverava da li je u radu organa uprave bilo ili ima propusta. Ako ih utvrdi, Zaštitnik građana traži od organa uprave da propuste ispravi i preporučuje način za to. Organ uprave mora obavestiti Zaštitnika o tome šta je uradio po preporuci i, ako nije, obrazložiti zašto.Osim pokretanja i vođenja postupka, Zaštitnik građana može da posreduje, daje savete i mišljenja i utiče na unapređenje rada organa uprave i zaštite ljudskih sloboda i prava. Tako Zaštitnik građana deluje preventivno (sprečava buduće slučajeve kršenja prava) i edukativno (obrazuje građane, ali i zaposlene u organima uprave o ljudskim pravima i njihovoj zaštiti).

Potrebno je znati da se gradjani ne mogu obraćati Zaštitniku gradjana ukoliko pre toga nisu regularnim putem pokušali da ostvare svoja prava. Tek ukoliko smatraju da su ima neka prava uskraćena moguće je zatražiti pomoć.Zakon navodi da Zaštitnik građana ne sme pružati besplatnu pravnu pomoć, pisati drugim organima u Vaše ime niti Vas zastupati. Ako, na osnovu podataka i okolnosti koje ste izneli u pritužbi, Zaštitnik građana oceni da je moguće da postoji propust u radu organa i organizacija koje vrše javna ovlašćenja, on će nepristrasno, u javnom interesu, utvrditi sve činjenice i okolnosti (i one koje Vam, možda, ne idu u prilog) i doneti svoj sud o tome da li su vaša prava prekršena nečijim nesavesnim ili pogrešnim radom.
Osim nekorektnosti u primeni propisa države Zaštinik građana će s posebnom pažnjom ispitati i da li zaposleni u upravi pri ophođenju prema građanima poštuju pravila ponašanja koja karakterišu dobru upravu:
-poštovanje dostojanstva stranke
-etičnost
-savesnost
-stručnost
– nepristrasnost
– delotvornost
Ukoliko smatrate da su Vam prava uskraćena Zaštitniku građana možete se obratiti pismenim ili usmenim podnošenjem pritužbe Službi Zaštitnika građana. Da bi Zaštinik uzeo pritužbu u razmatranje ona, po pravilu, ne sme biti anonimna.
S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.