Besplatna dokumenta za gradjane

imageNovim Zakonom koji je na predlog ministartsva za lokalnu samoupravu usvojila Vlada Srbije dokumenta potrebna gradjanima , a koja su u posedu države biće besplatna . Državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede.

„Izvod iz matične knjige rođenih, Uverenje o državljanstvu i mnoga druga dokumenta koja su u posedu države, a koji su građani ranije morali sami da pribavljaju kako bi ostvarivili svoja prava, ovim Zakonom će postepeno otići u istoriju. Naime, 90 dana od usvajanja ovog zakona u Skupštini Srbije, državni službenici će sve podatke koji se tiču građana, a nalaze se u službenim evidencijama, morati sami da obezbede. U suprotnom, zakonom su predviđene rigorozne kazne za nepoštovanje ove odredbe“, navodi se na sajtu ministarstva.
Ova oduka praktično znači da će biti izbegnute brojne takse koje su do sada plaćane kako bi gradjani mogli da na osnovu pomenutih dokumenata sprovedu upravne postupke koji su ima potrebni. Posebno je značajan deo vezan za Uverenje o državljanstvu za koje su brojni gradjani morali odlaziti u mesto rodjenja svog roditelja , a koje nije moralo biti vezano za prebivalište. Pored takse koja se obvezno plaćala u ukupan trošak do dolaska do Matične kancelarije moralo se uračunati i trošak putovanja , a neretko do ovih dokumenata dolazi se teško jer Mesne kancelarije ne rade svakog dana pa ni tad kad rade u punom radnom vremenu.
„Takođe, Ministarstvo je, radi boljeg sprovođenja Zakona, predvidela i obuke službenika, elektronsko umrežavanje baza podataka i niz drugih aktivnosti koje treba da dovedu do potpune promene u ophođenju administracije kako prema svojim korisnicima, tako i prema poslu koji obavljaju. U okviru strategije elektronskog komuniciranja među državnim organima i sa građanima, predviđeno je da Zakon o opštem upravnom postupku u potpunosti podrži elektronsko komuniciranje. Svesni da je za dostizanje tog cilja potrebno doneti i određeni broj propisa, kao i promenu svesti službenika, istovremeno smo uvereni da će ovaj Zakon dati podstrek celokupnom procesu“, dodaje se na sajtu lokalne samouprave.
Primena ovog zakona trebalo bi da počne 90 dana nakon usvajanja u Skuptini Srbije. Iako ministarstvo očito ne predvidja činjenicu da mnoge kancelarije nisu umrežene, ostavljeni vremenski period trebao bi da bude pravovremeno iskorišćen od strane lokalnih samouprava .
Ukidanje taksi i besplatna dokumenta za gradjane sa druge strane znače smanjenje prihoda u budžetima lokalnih samouprava.

S.V.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.