Program zimskog održavanja ulica i puteva

imageOvim Programom je utvrđen obim i način rada na zimskom održavanju ulica u Valjevu, lokalnih i nekategorisanih puteva na teritoriji grada Valjeva i saobraćajnica na Divčibarama.

ULICE U VALJEVU

Izvršena je podela ulica u DVE GRUPE u zavisnosti od toga kojim materijalom se vrši posipanje kolovoza u cilju sprečavanja stvaranja ili uklanjanja poledice i snega sa kolovoza, visinskog položaja, intenziteta saobraćaja, geometrijskih karakteristika ulica.

I GRUPA

Prvom grupom su obuhvaćene ulice na kojima se vrši čišćenje snega sa kolovoza i posipanje mešavine soli i rizle da bi se obezbedilo odvijanje saobraćaja uz smanjenu brzinu u otežanim uslovima saobraćaja (sneg na kolovozu). Obavezna je upotreba zimske opreme i prilagođavanje brzine vožnje uslovima saobraćaja i stanju kolovoza.

1. Kalemegdanska
2. Rajkovačka
3. Kneza Miloša
4. Portoroška
5. Braće Nedić
6. Prva proleterska
7. Radnička
8. Podgorska (do obdaništa)
9. Zdravka Jovanovića
10. Kamenička
11. Tiće Milovanović
12. Lelekovića
13. Filipa Višnjića
14. Zeke Buljubaše
15. Drvarska
16. Đerdapska
17. Tekeriška
18. Cara Lazara i prilaz školi
19. Vojvode Stepe
20. Jakova Nenadovića (do šabačkog puta i deo šabačkog puta do ul. Ive Andrića)
21. Užička
22. Šesta Lička
23. Višegradska
24. Drinske divizije
25. Prve brazde
26. Prvomajska
27. Poparski put
28. Milovana Glišića
29. Marka Kraljevića
30. Prešernova
31. Rudnička
32. Šabačka
33. Koste Andrića (do ul. Jakova Nenadovića i krak do ul. Đure Jakšića)
34. Rakići-Nenadovići
35. Đure Jakšića
36. Milivoja Radosavljevića
37. Čegarska
38. Miše Reljića
39. Braće Pavićević

II GRUPA

Drugom grupom su obuhvaćene ulice na kojima se vrši čišćenje snega sa kolovoza i posipanje industrijske soli.
Odvijanje saobraćaja se obavlja uz smanjenu brzinu sa prilagođavanjem stanju kolovoza (sneg na kolovozu) i uslovima saobraćaja. Obavezna je upotreba zimske opreme.

1. Pasterova i Obrena Nikolića (prilaz bolnici)
2. Jovana Dučića
3. Daničićeva
4. Karađorđeva
5. Sinđelićeva
6. Hajduk Veljkova
7. Vojvode Mišića do ulice Ive Andrića
8. Ive Andrića
9. Palih boraca
10. Save Vujanovića
11. Kosjerićka
12. Donjograbovačka
13. Beogradski put (od “Evrope” do Pantića puta)
14. Vladike Nikolaja (od Pantića puta do Dušanove)
15. Birčaninova
16. Narodnog heroja pilota Milenka Pavlovića
17. Knez Mihailova
18. Selimira Đorđevića
19. Vlade Zečevića
20. Braće Veličković
21. Vuka Karadžića
22. Pantićeva
23. Čika Ljubina
24. Uzun Mirkova
25. Železnička
26. Vlade Danilovića
27. Dušanova (do ul. D. Tucovića)
28. Dimitrija Tucovića
29. Mirka Obradovića
30. Ul. 25. juna
31. Boška Stojanovića
32. Ul. 4. jula
33. Alekse Dundića
34. Stevana Filipovića (do “Elektroistoka”)
35. Saobraćajnica pored “Stefila” i “Jablanice”
36. Suvoborska i prilaz školi
37. Majora Ilića
38. Bulevar palih ratnika
39. Željka Vasiljevića
40. Pop Lukina
41. Pijačni kej
42. Vitkovićeva
43. Jugovićeva

JAVNI I NEKATEGORISANI PUTEVI

Izvršena je podela puteva na dva prioriteta u zavisnosti od značaja puta po položaju u putnoj mreži, intenziteta saobraćaja, konfiguracije terena i odvijanja linijskog saobraćaja.

Javni i nekategorisani putevi – PRVI PRIORITET

Prvi prioritet podrazumeva čišćenje snega sa kolovoza čime se obezbeđuje prohodnost, kao i deponovanje potrebne količine šljake na usponima koju koriste sami učesnici u saobraćaju. Radovi na obezbeđenju prohodnosti obavljaju se pre svega u vremenu od 02 do 21 čas. Obavezna je upotreba zimske opreme.

1. put broj 1002: Divci-Klanica i prilaz školi u Divcima
2. put broj 1003: Valjevo-Jasenica-Popučke (od Ul. Boška Stojanovića do mosta na reci Krivošiji)
3. put broj 1004: Gornja Grabovica–Gornja Zabrdica do puta Iverak–Babina Luka
4. put broj 1005: Iverak-B. Luka
5. put broj 1006: Brankovina-Babina Luka
6. put broj 1008: Ribari-Zlatarić-D. Bukovica
7. put broj 1012: Šabanovića Ćuprija-Radija-Panin grob
8. put broj 1013: Crepana-škola Oglađenovac
9. put broj 1014: Carić-Eračko groblje-Crepana-Vlašić
10. put broj 1017: Stave-Drenajić-Kozila
11. put broj 1019: Tubravić-Brezovice-Vujinovača
12. put broj 1023: Ćebića jezero-G. Leskovice-gornja škola
13. put broj 1025: Povlenska kosa–Donji Taor-Sijanje
14. put broj 1026: Kovačice-Bačevci dom
15. put broj 1027: Kamenitovac-Prijezdić-Mratišić
16. put broj 1028: Radino brdo-Žabari-Klinci
17. put broj 1029: Valjevo-Šušovka (od kraja Suvoborske ulice do granice opštine Mionica)
18. put broj 1030: Paune-Kotline-Mrčić

Javni i nekategorisani putevi – DRUGI PRIORITET

Drugi prioritet na lokalnim i nekategorisanim putevima podrazumeva čišćenje snega sa kolovoza, a po završetku radova na prvom prioritetu, čime se obezbeđuje prohodnost, kao i deponovanje potrebne količine šljake na usponima koju koriste sami učesnici u saobraćaju. Obavezna je upotreba zimske opreme.
Pri jačim padavinama se mogu zatvoriti za saobraćaj, a čišćenju se pristupa po prestanku padavina.

1. put broj 1001: Loznica-Veselinovac
2. put broj 1007: Valjevo-Suva Česma-Šabanovića ćuprija-Gornja Bukovica-Trčipolje
3. put broj 1009: Valjevo-Rađevo Selo-Kotešica (do puta Divlje brdo-Carić)
4. put broj 1011: Balinović-Pričević (od doma u Balinoviću kroz Tupance preko Krstova do puta Valjevo-Loznica)
5. put broj 1015: Kameničko brdo-Jelina breza-Bobovske bare
6. put broj 1016: Stave-Sitarice-Sovač
7. put broj 1018: Poćuta-Bebića Luka
8. put broj 1022: Lelić-Sušica-groblje
9. put broj 1031: Valjevo-Bujačić-Petnica
10. put broj 1032: Nešina baraka-Dračić
11. nekategor. put: Istraživačka stanica-Beloševac (do puta Beloševac-Šušeoka)

DIVČIBARE – PRVI PRIORITET:

Prvi prioritet na Divčibarama podrazumeva samo čišćenje snega sa kolovoza čime se obezbeđuje prohodnost. Obavezna je upotreba zimske opreme.

1. Od benzinske pumpe do odmarališta “Stari Grad” sa parkiralištem, levi krak prema vodovodu i asfaltni produžetak dužine 250 m’.
2. Od benzinske pumpe do dečijeg odmarališta “Stevan Filipović” i parkiralište.
3. Od glavnog puta na Divčibarama do odmarališta “Centra za ishranu dece Valjevo”.
4. Od mosta u centru Divčibara do hotela “Maljen” i dalje do odmarališta “Krušika” i “PTT”-a.
5. Od glavnog puta do odmarališta “Zmaj” iz Zemuna zajedno sa čišćenjem parkinga i prilaza kuhinji.
6. Od glavnog puta do odmarališta “Dečija radost” iz Pančeva i dalje do odmarališta “IMT”, a i dalje krak levo i desno od parkinga.
7. Od glavnog puta do pekare.
8. Parkiralište ispred hotela “Divčibare” i ekonomski ulaz.
9. Parkiralište za autobuse (autobuska stanica).
10. Glavna saobraćajnica od “Jugopetrola” do kafane “Vidik”.

DIVČIBARE – DRUGI PRIORITET

Drugi prioritet na Divčibarama podrazumeva čišćenje snega sa kolovoza, a po završetku radova na prvom prioritetu, čime se obezbeđuje prohodnost.
Obavezna je upotreba zimske opreme.

1. Od regionalnog puta Valjevo-Divčibare do naselja Kraljev sto
2. Od regionalnog puta Valjevo-Divčibare do naselja Pitomine
3. Put do deponije
4. Put kroz naselje Krušik
5. Od regionalnog puta Divčibare-Kaona do Beogradskog naselja
6. Od hotela Pepa do raskrsnice na Crnom vrhu.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.