Kolektivni interes potrošača

imageOsim zaštite prava potrošača kao pojedinca, domaćim propisima zaštićeni su i njegovi kolektivni interesi. Kada se ukupnom broju od najmanje deset potrošača, istovetnom radnjom od strane istog trgovca povređuje neko od prava garantovanih Zakonom, dolazi do povrede njihovog kolektivnog interesa. I u slučaju nepoštene (obmanjujuće ili nasrtljive) poslovne prakse trgovca koji je tome sklon, skoro redovno dolazi do povrede kolektivnog interesa većeg broja potrošača.

Postupak zaštite kolektivnog interesa potrošača pokreće Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, u čijem su sastavu Sektor za zaštitu potrošača i Sektor tržišne inspekcije. Pri tome nadležni organi postupaju po službenoj dužnosti ili po predlogu jednog od četiri saveza udruženja potrošača.
Na lokalnom nivou svako registrovano udruženje potrošača može da posreduje u potrošačkom sporu između trgovca i grupe građana koja se smatra oštećenom. Iskustva koja ima Udruženje valjevskih potrošača (VAPOT) potvrđuju da se posredovanjem mogu rešiti raznovrsni problemi u oblasti zaštite kolektivnih interesa potrošača, na obostrano zadovoljstvo strana u sporu. Osnovni uslovi za to jesu dobra volja suprotstavljenih strana i objektivan, nepristrasan, na propisima zasnovan postupak koji primenjuje udruženje u ulozi posrednika, odnosno medijatora.
Kada je početkom ove godine kulminirao spor između potrošača električne energije i Elektrodistribucije Valjevo, zbog loše organizacije naplate računa, udruženje je intervenisalo kod nadležnih organa tog javnog preduzeća, čime je doprinelo bržem otklanjanju uzroka spora i povratku dobrih odnosa davaoca i korisnika te vrste usluga.
Jedan broj trgovaca dojadio je vlasnicima stanova u Naselju zbratimljenih gradova stavljanjem štampanih reklama u njihove poštanske sandučiće. Udruženje je pisanim upozorenjem opomenulo odgovorna lica tih trgovaca da čine prekršaj koji se sankcioniše visokom novčanom kaznom. Kao rezultat toga, njihovi poštanski sandučići sada su prazni iako u toj zgradi nema interfona, a ulazna vrata se ne zaključavaju.
Na zahtev mesne organizacije penzionera MZ Nada Purić da Dom zdravlja omogući građanima uredno i nesmetano zakazivanje pregleda kog izabranog lekara upotrebom telefona, udruženje je posredovalo, a rezultat je dogovorena buduća saradnja u informisanju pacijenata o pravima, ali i o dužnostima u oblasti zaštite njihovog zdravlja.
Navedeni primeri ilustruju mnoge mogućnosti da se kolektivni interesi potrošača zaštite na pravičan, nepristrasan i delotvoran način, samo ako, kao što je rečeno, postoji dobra volja strana u sporu i umeće udruženja da u tome korektno posreduje. S razlogom se očekuje da će u godini koja je pred nama, potrošačkih sporova biti manje i da će se još uspešnije rešavani.
Dragan D. Popović
Udruženje VAPOT

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.