U IS Petnica u toku je realizacija jesenjih seminara

imageCilj jesenjeg seminara hemije je da se polaznici upoznaju sa najnovijim istraživanjima u oblasti biomolekula i nekim odabranim poglavljima zelene hemije. Pripremljen je set predavanja od kojih izdvajamo: Realna struktura DNK, Organska sinteza prirodnih proizvoda, Zelena hemija…

Pošto su polaznici ovog seminara u toku leta realizovali samostalne istraživačke projekte jedan od zadataka na seminaru je i završavanje radova i njihova priprema za konkurs za učešće na XIV konferenciji radova polaznika, krajem novembra meseca.

Kako su i učesnici seminara biologije oni polaznici koji su ove godine realizovali samostalne istraživačke projekte, cilj je završavanje izveštaja i priprema radova polaznika za godišnju konferenciju “Korak u nauku”. Studenti saradnici će putem predavanja polaznicima predstaviti rezultate svojih projekata realizovanih tokom letnjih praksi u laboratorijama širom Evrope i preneti iskustva o radu u timovima na Univerzitetu u Kembridžu, Institutu Paster u Parizu, institutima društva Maks Plank i drugim.
Od predavanja izdvajamo predavanje dr Biljane Nikolić sa Katedre za mikrobiologiju Biološkog fakulteta o mehanizmima reparacije DNK. Predavanje je inspirisano nedavno dodeljenom Nobelovom nagradom za hemiju upravo za otkrića iz ove oblasti. Pored poznatih mehanizama, tokom predavanja će biti istaknut i značaj ovih otkrića za savremenu medicinu.

15. do 19. oktobar
Polaznicima jesenjeg seminara lingvistike ovo je prva godina učešća na ovom programu. Seminar je osmišljen tako da putem predavanja prezentuje različite teme i podstakne polaznike na razvijanje ideja za buduća istraživanja.

16. do 19. oktobar
Glavni cilj seminara fizike je završavanje rada na samostalnim projektima i pripremi njihove prezentacije. Takođe, polaznici će imati priliku da slušaju predavanja o novim trendovima i istraživanjima u fotonici o čemu će govoriti fizičari sa Instituta za fiziku u Zemunu i iz Instituta za nuklearne nauke u Vinči.

Tema seminara aeheologije je Upoznajmo se sa kognicijom. Kroz predavanja i radionice polaznici će se upoznati i proširiti postojeća saznanja o tome šta je kognicija, koje naučne discipline i kako se njome bave, govoriće se o kogniciji i psihologiji, kogniciji u arheologiji, o svetu savremene umetnosti kroz kogniciju… Deo vremena će biti posvećen finalizaciji izveštaja istraživačkih radova koji su realizovani u ovoj godini.

Kao završno poglavlje godišnjeg ciklusa na programu istorije polaznici će doći u dodir sa teorijom istorijske nauke i filozofijom istorije. Cilj je da se podstaknu na razmišljanje o metodološkim pitanjima i problemima interpretacije u istoriografiji. Nastava će biti organizovana u dva bloka.
Prvi blok će polaznicima srenuti pažnju na život i delo britanskog filozofa i istoričara Robina Kolingvuda. Uvodno predavanje o njemu će održati dr Marko Simendić sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, koji će moderirati i radionicu – analizu jednog dela Kolingvudove knjige Ideja istorije.
Tema drugog nastavnog bloka je marksistička istoriografija. Uvodna predavanja će govoriti o osnovama Marksove filozofske i ekonomske misli, potom o njenom uticaju na različita metodološka usmerenja istoričara tokom HH veka, kao i o bazičnim liberalnim kritikama Marksove i marksističke misli sredinom HH veka. U sklopu pripreme za ovaj nastavni blok, polaznici će se pre seminara upoznati sa nekim reprezentativnim primerima marksističke istoriografije – kako sovjetske, tako i zapadnoevropske. Tokom seminara, polaznici će u formi dve radionice imati priliku da analiziraju dva različita teorijska stava o primeni marksizma u istorijskim istraživanjima, tipična za teorijske dileme HH veka. Za ovaj drugi nastavni blok biće zadužen dr Mihael Antolović sa Pedagoškog fakulteta u Somboru.

Osnovna ideja jesenjeg seminara matematike je finalizacija letnjih projekata. Pored toga planirana su i neka interesantna predavanja kao npr. Gumena geometrija – o topologiji, modernoj oblasti matematike, Peti element – o aksiomatskom zasnivanju geometrije sa naročitim osvrto na čuvenog starogrčkog matematičara Euklida i njegovu knjigu Elenenti u kojoj se posebno izdvaja problem 5. Euklidovog postulata.
Biće održano i nekoliko predavanja bližih primeni kao Matematika u finansijama i Interaktivno dokazivanje teorema uz pomoć računara.

Jesenji seminar psihologije je posvećen završavanju radova na izveštajima o istraživanjima i tehnici njihovog prezentovanja. Biće tu i predavanja o aktuelnim i interesantnim pitanjima: novim teorijama učenja i modeliranju, eksperimentalnoj socijalnoj psihologiji i istraživanjima u oblasti obrazovnih politika…

I polaznici jesenjeg seminara astronomije će intenzivno raditi na završavanju izveštaja o provedenim samostalnim istraživanjima. Od pripremljeni

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.