Aktivnosti grada Valjeva na razvoju Industrijske zone „Stefil“

imageGrad Valjevo je u prethodnom periodu preduzeo niz aktivnosti na razvoju Industrijske zone „Stefil“ i njenom stavljanju u funkciju razvoja grada, privlačenja investicija i otvaranja novih radnih mesta.

Grad je u decembru 2010. godine kupio bivše DP „Stefil kompanija“ u stečaju. Valjevskim preduzećima i fizičkim licima u novembru 2011. i u maju 2012. godine prodato je osam parcela ukupne površine 4,25 ha. Krajem 2013. godine preduzeću “Samedi” izdata je u zakup proizvodna hala površine 10.805 kvadrata.
U prethodnom periodu, od momenta kupovine lokacije, uloženi su veliki napori u rešavanje imovinsko-pravnih odnosa i problema između Republike Srbije i grada Valjeva kako bi se omogućili zakup i prodaja parcela i objekata u industrijskoj zoni. Uporedo sa ovim, tekli su i radovi na infrastrukturnom uređenju prostora, kako bi se zainteresovanim investitorima ponudili bolji uslovi za poslovanje u industrijskoj zoni.
U julu mesecu ove godine, Skupština grada Valjeva je donela odluku o osnivanju Industrijske zone „Stefil“ u cilju obezbeđenja investitorima mogućnosti za organizovanje proizvodnje u postojećim objektima ili kroz izgradnju novih objekata, povećanje broja novih radnih mesta i uređenja pravila ponašanja i poslovanja u industrijskoj zoni, kako bi se i oni koji upravljaju zonom i oni koji posluju u njoj obavezali da će raditi u skladu sa potrebama lokalne zajednice.
Formiran je savet Industrijske zone „Stefil“ koji je preuzeo aktivnosti upravljanja Industrijskom zonom. Savet je analizirao model organizacije i funkcionisanja različitih preduzeća koja posluju u industrijskoj zoni, kao i trenutni status i stanje objekata. Preduzete su aktivnosti i na pripremi i formulisanju predloga rešenja infrastrukturnih problema, saobraćajnica, snabdevanja električnom energijom, odvođenja atmosferskih i otpadnih voda. U toku su aktivnosti na izradi Plana razvoja industrijske zone i godišnjeg Programa, a u skladu sa odredbama Odluke o osnivanju Industrijske zone „Stefil“ u Valjevu.
Planom i programom razvoja zone u skladu sa odlukom Skupštine grada, biće definisan način pribavljanja novog zemljišta i njegovo infrastrukturno opremanje za nove investitore. Planirano je i uređenje saobraćajnica u samoj zoni i rešavanje drugih infrastrukturnih pitanja. Jedna od najvažnijih aktivnosti koja će omogućiti dalji razvoj i širenje industrijske zone je izgradnja nove saobraćajnice, koja će povezati obilazni put sa industrijskom zonom što je i predviđeno Planom generalne regulacije „Privredna zona“ Valjevo.
Od pet objekata koji su ostali u vlasništvu grada Valjeva, na javnom oglasu za prodaju proizvodnih hala i objekata nedavno su ponuđena tri objekta: bivša upravna zgrada DP „Stefil kompanije“ ukupne bruto površine 2.111 metara kvadratnih , proizvodna hala „Nameštaj“ površine 10.805 metara kvadratnih
i hala „Sandučara i stoličara“ bruto površine 2.802 metara kvadratnih. Izabrani najpovoljniji ponuđači za ove objekte su preduzeća iz Valjeva (Gradnja beton d.o.o., Samedi d.o.o. i Termo sistem tehnika d.o.o.), pa se nakon saglasnosti Gradskog veća grada Valjeva očekuje zaključenje ugovora.
Pre par meseci je prodata hala „Crne kutije“ bruto površine 3.940 metara kvadratnih preduzeću ABC-test d.o.o. iz Valjeva. Ostala je neprodata hala „Kombidoza“ bruto površine 5.688 metara kvadratnih koja će biti podeljena na tri dela i ponuđena na prodaju u narednih mesec dana. U planu je da do kraja godine svi objekti na području Zone budu prodati i stavljeni u funkciju. Na ovaj način doći će do preseljenja preduzeća sa lokacija na kojima se trenutno nalaze u industrijsku zonu i samim tim do grupisanja privrede na lokacije koje su predviđene urbanističkim planom. Kako su sva preduzeća kupovinom objekata preuzela obavezu i zapošljavanja novih radnika proporcionalno veličini objekata, samim tim doći će i do povećanja ukupnog broja zaposlenih. Preostale slobodne parcele u industrijskoj zoni, koje su u vlasništvu grada Valjeva će takođe biti ponuđene na prodaju potencijalnim investitorima, čim se za to steknu zakonski i drugi uslovi.
Grad Valjevo će u skladu sa usvojenim odlukama i planskim dokumentima i u narednom periodu raditi na širenju i razvoju Industrijske zone „Stefil“, u cilju privlačenja domaćih i stranih investicija i povećanja broja zaposlenih na teritoriji grada.

Grad Valjevo
Odsek za informisanje i protokol

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена.