imageOdbornici Skupštine grada razmatraće drugu izmenu programa korišćenja sredstava iz Eko fonda. Druga izmena podrazumeva smanjenje sredstava na iznos od 47,6 miliona dinara.

 

Na sednici Skupštine grada održanoj 14. marta 2017 godine doneta je odluka o načinu korišćenja sredatva iz Eko fonda , a ukupno planirana sredstva iznosila su 68,2 miliona dinara, da bi na sednici održanoj 29.septembra sredstva izmenom programa bila povećana na 82,1 milion dinara. Izmene su tada izvršene na poziciji Aktivnosti EKOD Gradac kojima je prvobitno bilo opredeljeno 350 000 dinara, a potom prvom izmenom dodato još 600 000 dinara. Nabavka opreme za reciklažni centar sa prvobitno predvidjenih 15 miliona smanjena je na 14,5 miliona dinara , projektovanje i proširenje kanalizacione mreže u obodnim naseljima Valjeva sa 27 miliona povećano je na 37,5 miliona dinara i pridodata aktvnost nastavak na realizaciji projekta Regionalne deponije u Kaleniću sa 3,2 miliona dinara.
Drugom izmenom koja će se ponovo naći pred odbornicima predvijeno je da ukupan iznos sredstava predvidjen za 2017 godinu iznosi 47,6 miliona dinara dok se u obrazloženju odluke navodi da su najpre drugim rebalansom utvrdjeni novi iznosi budžetskog fonda. „Kako je evidentirano znatno smanjeno trošenje sredstava za potrebe projektovanja i proširenja kanalizacione mreže  u obodnim naseljima i nabavke opreme za reciklažni centar  neophodno je visinu sredstava planiranih za te namene umanjiti  i prilagoditi realnim troškovima .Shodno navedenom prvobitno predvidjeni iznos za projektovanje i proširenje kanalizacione mreže sa 37,5 miliona dinara umanjuje se na iznos od 8 miliona dinara, a prvobitno planirana sredstav za opremanje reciklažnog centra umanjuju se sa 14,6 miliona na 9,6 miliona dinara“, navodi se u obrazloženju koje su dobili članovi Veća.
U istoj tački se ne navodi koje od prvobitno predvidjenih aktivnosti su u kojoj meri do sada realizaovane kao ni objašnjenje činjenice da je na kraju prošlog meseca postojalo realno očekivanje, s obzirom da je Skupšptina to usvojila, da ulaganja u naredna tri meseca budu realizovana i za projektovanje kanalizacije i za opremanje reciklažnog pa čak i uvećana u odnosu na pozicvije od marta meseca, a sada samo mesec dana kasnije jasno je da neće biti realizovana.
Ovakav način prebacivanja sredstava ostavlja niz nedoumica. Već godinama unazad sredsta iz Eko fonda ostaju neiskorišćena i potom prebacivana u narednu godinu. Zakon kaže da sredsta iz ovog fonda mogu biti korišćena samo u svrhu ekologije , zaštite životne sredine pa u materijalu izostaje objašnjenje na koje pozicije su sada ta sredstva prebačena,  ako već nisu povećana sredstva na postojećim, a potom nema novih projekata niti korisnika. Dakle, gde su i na kojim pozicijama sada sredstva od navedene razlike izmedju 68,2 miliona u septembru i 47,67 miliona koja su sada usvojena na sednici Veća  s obzirom da se radi o konkretnom budžetskom fondu?
U samom materijalu se navodi da je članom 100. Zakona o zaštti životne sredine propisano da su jedinice lokalne samouprave u obavezi da otvore budžetski fond u skladu sa zakonom kojim se uredjuje budžetski sistem, a čiji su prihod sredstva ostvarena po osnovu naknade za zaštitu i unapredjenje životne sredine i da se sredstva navedenog fonda koriste na osnovu utvrdjenog Programa korišćenja sredstava budžetskog fonda koji donosi nadležni organ jedinice lokalne samouprave po prethodno priavljenoj saglasnosti ministarstva nadležnog za poslove zaštite životne sredine.
Grad Valjevo je budžetski fond za ovu namenu oformio 10.maja 2010. Godine.
S.V. 

valis
dunav

Zašto mi

Razlozi da odaberete baš naš portal:

  • Mi volimo naš posao
  • Ne dopuštamo cenzuru
  • Dopuštamo kritiku i različitosti
  • I Vi se ovde pitate :)

krusik

ccc

europrom

 

Uslovi koriscenja

Vamedia posetiocima u dobroj nameri obezbeđuje korišćenje sadržaja Vamedia.info portala. Svi posetioci imaju pravo da besplatno koriste sadržajeovog portala, ukoliko ne krše pravila korišćenja. Svaki korisnik dužan je da proverava i obaveštava se o pravilima korišćenja ovog portala. Ni jedan deo portala ne sme se koristiti u nezakonite svrhe, ni za promovisanje istih.
Vamedia štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj meri.Vamedia se obavezuje da će u dobroj nameri koristiti podatke dobijene od korisnika tokom korišćenja portala, te da privatne podatke neće distribuirati, niti prodavati trećoj strani, osim uz dozvolu korisnika.

Sadržaji Veb sajta u isključivom i potpunom su vlasništvu Vamedie . Delovi ili ceo Veb sajt ne mogu biti kopirani, reprodukovani, prenošeni, publikovani ili distribuirani bez prethodnog pisanog odobrenja Vamedie, izuzev u slučaju preuzimanja informacija i materijala i pohranjivanja na disk računara pojedinačnog korisnika radi lične upotrebe.
Sve robne marke i logotipi prikazani na ovom Veb sajtu zaštićena su imena i u vlasništvu Vamedie i ne mogu biti korišćeni na drugim Veb sajtovima bez pisanog odobrenja Vamedie. Bilo koja od robnih marki ili imena uključujući ime Vamedia ne mogu biti uključeni u Internet adresu bez prethodnog pismenog odobrenja Vamedie.

Odricanje od prava

Svi sadržaji i informacije na sajtu Vamedie predstavljeni su javnosti na uvid u najboljoj nameri, i Vamedia veruje da su tačni. Međutim, stranka koja želi da stupi u poslovan odnos sa nama ili kupi nekih od naših proizvoda ili usluga, ne treba da se osloni na informacije na Veb sajtu već da uputi direktan upit odgovarajućoj instanci u Vamediji. Ne pružamo bilo kakve garancije putem ovog Veb sajta u vezi bilo kojih proizvoda ili usluga, i na taj način ne možemo biti odgovorni za direktne ili indirektne štete koje mogu nastati korišćenjem informcija sa ovog Veb sajta. Informacije na ovom Veb sajtu mogu da sadrže tehničke netačnosti ili štamparske greške. Informacije mogu biti izmenjene bez prethodnog obaveštenja.

Linkovi

Vamedia ne preuzima odgovornost za materijale koje su načinila ili publikovala treća lica a koja su vezana linkom sa strana Veb sajta Vamedie. Ako odlučite da posetite bilo koji linkovan Veb sajt vi to činite na bazi sopstvene odluke i odgovornosti, i preuzimate rizik u pogledu virusa ili sličnih štetnih elemenata. Sami linkovi ne znače istovremeno da Vamedia na bilo koji način sponzoriše ili je povezan sa entitetima koji su odgovorni za ažuriranje pomenutih Veb sajtova ili strana.

Modifikovanje i promena pravila

Vamedia zadržava pravo da bez najave povremeno promeni ili modifikuje ova pravila , kao i delove naznačene pod « privatnost « i « copyright «.

Nadležnost suda

Za sve sporove koji proisteknu iz ovih Pravila nadležan je sud u Valjevu, Srbija

Member Login