imageCentar za održivi lokalni i regionalni razvoj u narednim mesecima realizovaće projekat pod nazivom „Trošenje lokalnih budžeta“ čiji je sastavni deo program  „Lokalni valjani budžeti. Do sada radjeni budžeti imali su obilje manjkavosti i nisu bili dovoljno transparentni prema gradjanima. 

Projekat koji se realizuje uz podršku Vlade SAD prvenstveno bi trebalo da bude edukativnog sadržaja, odnosno, finalni cilj jesu uputstva i obuke kako bi bio uradjen najbolji budžet, a na osnovu strateških planova.“ Biće najpre izvršena analiza trenutnog stanja odnosno tekućeg stepena povezanosti strateških planova, programskog budžeta i završnog budžeta. Planirano je da se za vreme trajanja projekta održi niz javnih rasprava, okrugli stolovi, a biće nagradjen i najbolji studentski rad na ovu temu“, rekao je  Nenad Mihailović, doktorant, predsednik CORa.
U završnoj fazi ovog projekta predvidjeno je da se izradi i priručnik u kome će biti predstavljeni najbitniji rezultati i saznanja do kojih se došlo kao i preporuke za poboljšanje trenutnog stanja u ovoj oblasti. Ovaj projekat je i deo obaveze koju lokalne samouprave imaju prema poglavlju 32 u pregovorima o članstvu sa EU.
Iskustva koja budu nastala u realizaciji projekta i programa „Lokalni valjani budžet“ trebalo bi da budu implementirani u lokalnim samoupravama .“ Ovaj projekat dovodi u vezi nešto što je sveto  trojstvo na lokalnom nivou, a to su strateški planovi , lokalni budžeti i završni račun lokalnog budžeta. Ukoliko se ne postižu ciljevi jasno je da su izrade budžeta bile loše. S obzirom da postoje ozbiljne implikacije da ne postoji povezanost izmedju navedenog, cilj projekat nije da dokažu da te veze ne postoje već da ih na osnovu zaključaka i saznanja o manjkavostima unapredi i stvori u budućnosti“, kaže dr Slobodan Ilić koordinator projekta.
„Sve ono što se nalazilo u izveštajima DRI jesu upravo pokazatelji manjkavosti.Najčešće se javlja problem sa primenom zakona o javnim nabavkama, neadekvatna primena programskog budžeta koji ponegde nije ni linijski ni programski, potom trošenje sredstava nije u realciji sa strateškim planovima. Mnogi i nemaju Stateške planove ili su im rokovi istekli. Ako ih nemate ne možete pravilno da usmerite sredstav. Takodje vidimo da se kapitalna ulaganja nekad pojave kao kapitalna , a naredne godine ih nema pa se posle tri godine ponovo pojave , dakle nema kontinuiteta i ne radi se očito o kapitalnom projektu“, naveo je Ilić.
Na pitanje da li je valjevski budžet transparentan Ilić kaže da problem postoji u predstavljanju budžeta. „ Kod nas je to uradjeno na jedna vrlo nepromenjen način u odnosu na pre pet godinas. Ako se zakonska regulativa promenila pre pet godina po pitanju predstavljanja budžeta, a mi ga i dalje predstavljamo kao pre pet godina, kako mi onda doprinosimo transparentnosti? Transparentnost, tačno je da za one koji su stručnjaci programski budžet je neuporedivo transparentniji od linijskog, ali je problem što to nije uradjeno za gradjane.Za gradjane se to radi kroz javne debate, blagovremeno pripremljene sa odgovarajućim materijalom. Ako biste napravili poredjenje kako je to uradjeno u nekim drugim gradovima i kod nas videli biste kolika je to razlika u njihovu korist. Mi želimo da ukažemo na te greške“, kaže Ilić.
Zanimljivo je da je na javnoj raspravi u Valjevu o budžetu za 2017. godinu bilo prisutno samo pet gradjana.
Po Ilićevom mišljenju najveći dobitnici projekta su mladi koji će biti uključeni u ovu temu na više različitih načina. Logo projekta je skraćenica od naziva „Lokalni valjani budžeti“ –Lova.

S.V.